W VI Droniadzie – konkursie dla zespołów akademickich w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji – pula nagród wynosi 60 tysięcy złotych. W zamian organizatorzy i partnerzy Droniady oczekują innowacyjnych rozwiązań z dziedziny robotyki, teleinformatyki i lotnictwa, które wykażą kompetencje młodych inżynierów i naukowców – kadr przemysłu 4.0.

5 – 8 czerwca 2019 r. Aeroklub Śląski w Katowicach, lotnisko Muchowiec 

Między Katowicami a Tychami doszło do silnego trzęsienia ziemi. Ze względu na złe warunki meteorologiczne i lokalne, uniemożliwiające loty śmigłowców, dowódca akcji antykryzysowej postanowił wykorzystać drony. Po pierwsze, nie ma jak dowieźć ratownikom brakujących narzędzi i jedzenia, po drugie, w rejonie działań pojawiły się nieuprawnione pojazdy – prawdopodobnie przestępcy uznali, że należy skorzystać z okazji, po trzecie, należy zbudować za pomocą latających robotów mury oporowe – oto scenariusz, na bazie którego rozegrają się konkurencje VI Droniady.

Przystąpi do nich dziewięć zespołów akademickich z sześciu polskich politechnik. Lista nie jest jeszcze zamknięta. Opracują oni uniwersalne moduły cargo, które posłużą do rozwiezienia przesyłek dronami. Jeśli się sprawdzą na Droniadzie, mogą być zalążkiem biznesowych rozwiązań w logistyce czy też rzeczywiście – w reagowaniu kryzysowym i ochronie ludności. W drugiej konkurencji chodzi zaś o przygotowanie systemu teleinformatycznego, który zainstalowany na dronach, rozpozna auto po kolorze karoserii, marce i tablicy rejestracyjnej. I znowuż są to prace koncepcyjne istotne z punktu widzenia policji czy też zarządzania ruchem drogowym. Natomiast w konkurencji „Podaj cegłę” (Mistrzostwa Operatorów Dronów) należy się wykazać manualnymi zdolnościami i opanowaniem techniki dronowej. Zbudować mur z piankowych cegieł, posługując się dronem, to nie lada wyczyn.

Fundacja Instytut Mikromakro organizuje Droniadę po raz szósty. Tym razem dzięki współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP)Ministerstwem Infrastruktury, którzy współtworzą Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD), konkurs przyczyni się w jeszcze większym stopniu do rozwoju kadr przemysłu 4.0. Ci młodzi inżynierowie sprawdziwszy swoje siły w Droniadzie, tworząc na jej potrzeby dronowe systemy antykolizyjne i ucząc się korzystania z systemów zarządzania bezzałogowym ruchem lotniczym, nad którymi pracuje PAŻP, staną się najlepszymi partnerami w rozwoju rynku dronów dla administracji publicznej i biznesu. To dzięki nim będzie można świadczyć zaawansowane usługi logistyczne, badać infrastrukturę elektroenergetyczną z dronów czy też wspomagać rolnictwo precyzyjne.

Pula nagród wynosi 60 tysięcy złotych. Nagrody Główne Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wyniosą: 25 tys. złotych za pierwsze miejsce, 15 tys. złotych za drugie, zaś 10 tys. zł za trzecie. Nagrody Specjalne: 2 tys. zł za najlepsze demo systemu od Fundacja Instytut Mikromakro; 3 tys. zł za najszybsze rozwiezienie przesyłek od Openlink oraz 5 tys. zł za najszybsze odnalezienie pojazdu w ruchu na podstawie koloru karoserii od Instytutu Lotnictwa tamże płatne staże dla czterech uczestników zawodów. Natomiast koncern STMicroelectronics funduje urządzenia elektroniczne dla każdego zespołu.

Organizatorzy i partnerzy zapraszają do śledzenia przygotowań do Droniady na Facebooku @droniadacc oraz na stronie projektowej droniada.eu (alias 5zywiolow.pl). Natomiast w czerwcu zachęcają do bezpośredniego kibicowania zmaganiom konkursowym w Aeroklubie Śląskim na lotnisku Muchowiec.

Kontakt: 
Sławomir Kosieliński,
Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” 
Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas 
tel. 514828727, kosiel@mikromakro.pl www.droniada.eu, www.civitas.edu.pl

 

Nagrody Droniady

Głównym organizatorem jest Fundacja Instytut Mikromakro. Sztab Droniady tworzą Collegium Civitas i jej Radio Pałac. Patronat Honorowy objęli Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerami Instytucjonalnymi są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju. Partnerem Głównym jest Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolia. Partnerem Bezpieczeństwa Lotniczego – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, które współtworzą Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). Partnerem Strategicznym Fundacji jest Grupa Spartaqs, zaś Mecenasem SalesManago. Pełna lista organizatorów i partnerów jest dostępna pod adresem www.5zywiolow.pl/info2019/.