Droniada odbywa się w reżimie poligonów strażackich, na których sprawdzane są różne scenariusze sytuacji kryzysowych i sposoby im zaradzenia. Wszelako może się zdarzyć, że Droniada sama będzie się zmagała z taką sytuacją: np. kapryśna pogoda, jej załamanie, upał, pożar, burza; wówczas Organizator podejmuje na bieżąco decyzje, co dalej.

Harmonogram Droniady przedstawia punkt 1.2  w regulaminie, ale dla przypomnienia, od 6 czerwca do 9 czerwca Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy od godziny 18 do godz. 20 organizuje w hotelu Galaxy (ul. Gęsia 22a, Kraków) seminaria droniadowe poświęcone różnym aspektom rozwoju rynku dronowego, technologii oraz innowacyjności inspirowane przebiegiem konkursu.

Liderzy zespołów lub delegowane przez nich osoby swój start w zawodach zaczynają w środę 6 czerwca o godz. 18 na pierwszym seminarium droniadowym, by wylosować kolejność startu.

 • DEMO SYSTEMU, CZWARTEK, 7 CZERWCA

O godz. 9, zaczyna się sprawdzian techniczny (pierwsza konkurencja, demo systemu). Zespoły mają 15 minut na przedstawienie swojej implementacji systemu antykolizyjnego, odszukiwania lądowiska, mechanizmu zostawiania ładunku i metody wykrywania kodów QR. Słowem, prezentują całościowo swój system bezzałogowy. Komisja Konkursowa zadaje pytania merytoryczne. Uczestnicy mają obronić swoje konstrukcje i ich funkcjonalność. Określają dodatkowo w jakim budżecie to wykonali (element informacyjny o potencjale / PLN).

Po części teoretycznej wszystkie zespoły są proszone o stawienie się w rejonie koła modelarskiego na próbę silników i systemu antykolizyjnego. Każdy zespół musi uruchomić maszynę, podnieść ją na wysokość 5 metrów i bezpiecznie wylądować. W czasie próby zostanie sprawdzony system antykolizyjny. Dopiero po tych testach Komisja Sędziowska przyzna punkty.

O godz. 13. nastąpi losowanie kolejności startów w II konkurencji, następnie kolejności startów i pól akcji w III konkurencji. Zostaną też okazane platformy do lądowania oraz plansze z kodami QR. Zainteresowane zespoły będą mogły przeprowadzić próby lądowania i zostawiania ładunku oraz sczytywania kodów QR.

O godzinie 18.00 rozpoczyna się II Seminarium Droniadowe w Hotelu Galaxy, na które zapraszamy zainteresowanych uczestników. Ogłosimy tam punktację po pierwszej konkurencji.

 

 • PILNA DOSTAWA W U-SPACE, PIĄTEK, 8 CZERWCA, PRZED POŁUDNIEM

Po silnych burzach wezbrały rzeki i strumienie w dorzeczu Wisły, wywołując powódź 100. lecia. Strażakom udało się dostać łodziami do większości gospodarstw rolnych, lecz do czterech nie ma jak, ponieważ drogę torują zwalone drzewa, gałęzie i silny nurt. Akurat tamtejsi mieszkańcy potrzebują pilnej dostawy lekarstw. Zdecydowano się użyć dronów.

Zadaniem zespołów jest dowieźć lekarstwa do wyznaczonych domostw. Symbolizuje je platformy PID zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 1.8.

Poniższa mapa przedstawia miejsca startu w konkurencji “Pilna dostawa w U-space”. Są one oznaczone jako red/black/yellow/green. Obszar poszukiwań przypomina tym samym trapez. Obszar na pn-zach od linii yellow-red tworzy strefę buforową, w której nie przewiduje się umieszczania platform. Zespoły będą losować zawczasu (w czwartek) miejsce startu i prowadzić drony na przypisane im zawczasu platformy PID od 0 do 7, położone nie dalej od startu niż 600 metrów. Współrzędne miejsc startowych w formie plików gpx/kml/ opublikujemy w katalogu na OneDrive https://1drv.ms/f/s!At_WXq0VgvpRrq4SBzAXL-H5tx1pZA.

Wszystkie zespoły spotykają się rano o 8.00 na odprawie przedstartowej. O godz. 9 pierwsze cztery zespoły w składzie nie większym niż 4 osoby, ruszają do swoich punktów startowych. Na miejscu mają do 30 minut na przygotowanie się do startU. W 31 minucie jurorzy wydają zgodę na start i oczekują rozpoczęcia misji. Misja trwa nie dłużej niż 30 minut. Składa się na nią:

 • Start w trybie automatycznym.
 • Działanie systemu antykolizyjnego.
 • Odszukanie właściwych platform w trybie automatycznym.
 • Lądowanie na platformie zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 1.8.
 • Wyłączenie silników.
 • Pozostawienie ładunku wcześniej dostarczonego zespołom.
 • Uruchomienie silników i start.
 • Powrót do miejsca startowego.

Uwaga! Najważniejsze jest życie ludzkie. Jeśli robot (dron) spadnie przed wykonaniem misji, kończy się to właściwie zakończeniem udziału w tej konkurencji (patrz punktacja). Jeśli zaś zdarzy się to w drodze powrotnej, są naliczane punkty karne. W chwili, gdy dron spada na ziemię, sędziowie natychmiast przerywają wszystkie loty. Maszyny mają bezzwłocznie wylądować. Po ew. ugaszeniu pożaru piaskiem i solą oraz zabraniu rozbitej maszyny, zawody są wznawiane.

 • INSPEKCJA INFRASTRUKTURY LINIOWEJ,
  PIĄTEK, 8 CZERWCA, PO POŁUDNIU

Huragan przewrócił nieokreśloną liczbę słupów średniego napięcia 15-20 kV o znanych z paszportyzacji współrzędnych geograficznych na dwóch odcinkach przebiegu linii Red & Black. Każdy odcinek ma po 300 metrów. Zgodnie z paszportyzacją słupy winny znajdować się co 30 metrów, czyli na odcinku Red byłoby ich 10, tak jak na odcinku Black. Dotarcie do słupów jest na razie niemożliwie. Oceną szkód, czyli, ile słupów przewrócił wiatr i w którą stronę upadły, zajmą się drony.

Startują po dwa zespoły w obrębie wylosowanych pasów technologicznych odcinków linii Red & Black na wschód i zachód koła modelarskiego.

W pliku „Strefa Droniady” dostępnym na OneDrive upubliczniamy współrzędne geograficzne przebiegu korytarzy technologicznych i odcinków Red & Black.

Korytarze technologiczne mają po 30 metrów z każdej strony. Wierzchołek słupa w rzeczywistości byłby na wysokości od 14 do 29 metrów, ale w naszym zadaniu płyty polietylenowe z kodami qr symbolizujące wierzchołki słupów będą leżeć na ziemi. Premiowany jest lot automatyczny, ale operator może podjąć decyzję o locie sterowanym ręcznie. Pułap lotu zespół ustala samodzielnie.

Wymiar tablicy: 1400×1000 mm, pośrodku której jest kod QR o wymiarach 1000×1000 mm z marginesami po 276 mm z każdej strony. Najmniejszy kwadrat to 34,5×34,5 mm. W kodach QR zakodowaliśmy liczby od 01 do 50, tak jak w Eurojackpot.

Zadanie polega na wykryciu zmiany położenia wierzchołka masztu/masztów po nawałnicy, która zdemolowała linię. Zasygnalizujemy taką zmianę  odwracając tablicę QR. Będzie widoczna tylko jego biała strona. Po jej wykryciu dron rusza na poszukiwanie, gdzie przewrócił się maszt, czyli gdzie jest przynależny do tego punktu kod QR (tablica z kodem). Gdy ją odnajdzie i odczyta, wraca na trasę w poszukiwaniu kolejnych słupów (kodów qr). Słowem na zadanie składa się:

 • Start w trybie automatycznym lub manualnym (premia ekstra za lot w trybie automatycznym) z punktów red-a0 (odcinek Red) i black-a0 (odcinek Black);
 • Detekcja 10 tablic z kodami qr w obrębie korytarza technologicznego na odcinku 300 metrów;
 • Odczytanie kodów qr (liczby od 01 do 50, słowem zakodowano dwa znaki);
 • Odkrycie, które słupy zostały przewrócone przez wiatr; przewrócenie jest sygnalizowane białą stroną tablicy z kodem qr, która ma wymiary prostokąta 1400×1000 mm.
 • Odczytanie kodu qr przewróconej tablicy
 • Powrót do inspekcji linii
 • Po dotarciu do ostatniego punktu, powrót na start
 • Przekazanie jurorom ciągu liczb, który powstał z odczytania poszczególnych kodów qr i zaznaczenie, ile było przewróconych słupów i jaka jest ich aktualna pozycja geograficzna.
 • Liczy się wykonanie misji w czasie poniżej 4 minut.

Uwaga! W danym korytarzu technologicznym znajdzie się zatem więcej niż 10 tablic, ponieważ przewrócenie słupa zaznaczymy białą tablicą. Lecz na końcu mamy otrzymać liczby z 10 tablic.

Przekroczenie granic korytarza technologicznego – za pierwszym razem ostrzeżenie, za drugim dyskwalifikacja z tej konkurencji. Uwaga! W chwili, gdy dron spada na ziemię, sędziowie natychmiast przerywają wszystkie loty. Maszyny zawodników mają bezzwłocznie wylądować. Po zabraniu rozbitej maszyny, zawody są wznawiane.