Collegium Civitas

Konwersatorium o potrzebach informacyjnych kluczowych polskich firm i instytucji publicznych możliwych do zaspokojenia dzięki dronom, robotom i systemom fuzji informacji: Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII p. Aula A.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) szuka sposobu zwiększenia efektywności kontroli na miejscu w celu sprawdzenia i weryfikacji faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenia zgodności danych i informacji zawartych we wnioskach pomocowych ze stanem faktycznym. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Gaz-System potrzebuje dostawać systematycznie informacje o tym, czy na trasie przebiegu gazociągu nie pojawiły się jakieś zabudowania, drzewa, krzewy, gruzowiska, mikronieszczelności oraz czy teren wybrany pod budowę gazociągu spełnia wszystkie wymogi środowiskowe? Leśnicy rozważają różne metody ochrony lasu przed kradzieżami drewna i pożarami. Chcieliby też ulepszyć swoje mapy geodezyjne. Natomiast w Grupie PKP szukają sposobu na poprawę bezpieczeństwa na kolei, ochronę szlaków kolejowych i przewożonych towarów.

prof. Stanisław Koziej, Szef Biura Bezpieczeństwa NarodowegoTe wszystkie potrzeby mogą zaspokoić Bezzałogowe Statki Powietrzne tzw. drony wprzęgnięte w automatyczne systemy analizy informacji i przetwarzające pozyskane dane w chmurze obliczeniowej. I właśnie potrzebom informacyjnym tych firm i instytucji oraz możliwościom ich zaspokajania poświęcimy pierwsze, nasze tegoroczne konwersatorium w cyklu „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo”.  Stan prac nad Narodowym Programem Systemów Bezzałogowych przedstawi prof. dr hab. gen. bryg. w stanie spocz. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego., który po raz kolejny zgodził się objąć patronatem honorowym nasze przedsięwzięcie.

Dyplom patronacki Szefa BBN

Na podstawie potrzeb informacyjnych zgłaszanych m. in. przez powyższe organizacje, akademickie koła naukowe mają szansę przygotować swoje propozycje rozwiązań i zgłosić się do udziału w Paradzie Robotów – Droniadzie, która odbędzie się 19 i 20 czerwca 2015 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zostaną ocenione przez przedstawicieli tzw. strony popytowej, zaś najciekawsze koncepcje zostaną rekomendowane do Nagrody Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zapraszamy zatem do Collegium Civitas, byśmy poznali potrzeby biznesowe i pod ich kątem rozważyli możliwości konstruktorów oraz firm teleinformatycznych. Rejestracja online: https://www.5zywiolow.pl/rejestracja/.

DRON WYKRYWA SPRAWCÓW KRADZIEŻY WĘGLA NA KOLEI