DOSTĘP – WYMIANA – INTEGRACJA

Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Konwersatorium 14 kwietnia 2014 r.
Warszawa, Rezydencja Belweder Klonowa, ul. Flory 2

Rejestracja uczestnikóWZAREJESTRUJ SIĘ

Skąd czerpać informacje na potrzeby zarządzania kryzysowego? Jakimi zasobami dysponują poszczególne instytucje i służby? Jak integrować pochodzące z nich dane?

Skuteczność reagowania kryzysowego zależy w dużej mierze od sprawności wymiany informacji między uczestnikami akcji i organami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe. Jakimi zasobami informacji przydatnych w działaniach antykryzysowych dysponuje obecnie administracja publiczna, poszczególne instytucje państwowe i służby reagowania kryzysowego? Na jakich zasadach można mieć do nich dostęp i możliwości ich przetwarzania na własne potrzeby? Czy są możliwości integracji informacji pozyskanych z różnych źródeł i jak można ją przeprowadzić szybko i skutecznie.

W trakcie konwersatorium zaprezentujemy będące w posiadaniu instytucji publicznych zbiory informacji przydatnych w zarządzaniu kryzysowym. Przedstawimy zasady korzystania z nich i możliwości dostępu. Powiemy również, jakie są możliwości dzielenia się tymi informacjami i ich integracji na potrzeby reagowania kryzysowego. Użytkownicy i odbiorcy tych informacji będą mogli przedstawić swoje oczekiwania i potrzeby pod adresem tych zasobów i administrujących nimi instytucji.

Program

9.00   – 9.45Rejestracja uczestników; poranna   kawa i herbata.
9.45   – 10.00Wprowadzenie do tematu   konwersatorium.
Andrzej Gontarz, Fundacja „Instytut Mikromakro”
10.00   – 11.30Możliwości i zasady wykorzystania   publicznych baz danych i zasobów informacyjnych. Prezentacja poszczególnych   projektów i rozwiązań – część I.O wystąpienie poprosiliśmy: Piotr Woźniak, Marek Szulc –   Główny Urząd Geodezji i Kartografii; prof. Andrzej Tiukało – Instytut   Meteorologii i Gospodarki Wodnej; Jolanta Orlińska – Krajowy Zarząd   Gospodarki Wodnej.

Potrzeby informacyjne różnych   uczestników systemu zarządzania kryzysowego i możliwości ich zaspokojenia –   część I.

O wystąpienie poprosiliśmy: bryg.   Sławomir Wojta – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;   gen. broni Marek Tomaszycki – Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Narzędzia i systemy integracji   danych: oferta rynkowa i rozwiązania instytucji publicznych – część I.

O wystąpienie poprosiliśmy: Jakub Ryzenko – Centrum   Informacji Kryzysowej przy Centrum Badań Kosmicznych; przedstawiciele   firm informatycznych

11.30   – 11.50Przerwa kawowa
11.50   – 13.20 –Możliwości i zasady wykorzystania   publicznych baz danych i zasobów informacyjnych. Prezentacja poszczególnych   projektów i rozwiązań – część II.O wystąpienie poprosiliśmy: Roman Smółka – Państwowy   Instytut Geologiczny; Robert Pośnik – Agencja Restrukturyzacji i   Modernizacji Rolnictwa; Przemysław   Ligenza – Urząd Dozoru Technicznego

Potrzeby informacyjne różnych   uczestników systemu zarządzania kryzysowego i możliwości ich zaspokojenia –   część II.

O wystąpienie poprosiliśmy: Paweł   Jaskanis – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Narzędzia i systemy integracji   danych: oferta rynkowa i rozwiązania instytucji publicznych – część II.

O wystąpienie poprosiliśmy: Janusz   Dygaszewicz – Główny Urząd Statystyczny; przedstawiciele firm   informatycznych 

13.20   – 13.40Przerwa kawowa
13.40   – 15.10Możliwości i zasady wykorzystania   publicznych baz danych i zasobów informacyjnych. Prezentacja poszczególnych   projektów i rozwiązań – część III.O wystąpienie poprosiliśmy: Andrzej   Jagusiewicz – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Robert Dziwiński –   Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Potrzeby informacyjne różnych   uczestników systemu zarządzania kryzysowego i możliwości ich zaspokojenia –   część III.

O wystąpienie poprosiliśmy: Ryszard   Sorokosz – Urząd Miasta Elbląga; mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski –   Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Narzędzia i systemy integracji   danych: oferta rynkowa i rozwiązania instytucji publicznych – część III.

O wystąpienie poprosiliśmy: dr   Dominik Batorski – Uniwersytet Warszawski; przedstawiciele firm   informatycznych 

15.10   – 15.15Zakończenie konwersatorium  
15.15   – 16.00Obiad