Czy polski przemysł i ośrodki badawczo-naukowe są gotowe na opracowanie oraz produkcję innowacyjnych i konkurencyjnych systemów bezzałogowych? Czy warto rozwijać tego typu kompetencje w naszej gospodarce? Kto tak naprawdę na tym się zna?o tym będziemy rozmawialiśmy na kolejnym konwersatorium z cyklu “Pięć żywiołów” 20 marca 2014 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie (siedziba Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego).

Przedstawiliśmy także założenia Parady Robotów w Krakowie – pokazu tzw. dronów oraz maszyn lądowych, zaplanowanych na 17 i 18 czerwca 2014 r., towarzyszących konferencji finałowej “Pięciu żywiołów”. Paradę, zwana także “Droniadą”, organizujemy pod auspicjami Szefa BBN i Prezydenta Miasta Krakowa. Pokaz  dynamiczny bezzałogowców, połączony z konkursem maszyn akademickich i naukowych, będzie miał miejsce w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w godzinach popołudniowych (17 czerwca), zaś roboty lądowe zobaczymy w środę 18 czerwca między 11 a 12.30 na Rynku Głównym (po zachodniej stronie Sukiennic).

Oto program konwersatorium wraz z linkami do prezentcji:

PAŁAC LUBOMIRSKICH (SIEDZIBA SEA),   SALA ANGIELSKA, 20 MARCA 2014 R.  
9.15 – 10.00Rejestracja uczestników konferencji. Poranna kawa i herbata. Pokaz   systemów bezzałogowych.
10.00 – 10.10Wprowadzenie do tematu. Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji   „Instytut Mikromakro”
10.10 – 10.20Wystąpienie szefa Biura   Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja. Potrzebny Narodowy Program Bezzałogowców
10.20 – 10.30Wsparcie innowacyjnych sektorów   gospodarki w polityce rządu. Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu   w Ministerstwie Gospodarki
10.30 – 10.50 –Dyplomatyka i… drony. Bezzałogowce jako narzędzie współczesnej polityki i niezbędny element działań militarnych i pozamilitarnych. dr Błażej Sajduk, politolog,   Uniwersytet Jagielloński, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J.   Tischnera w Krakowie
10.50 – 11.00Kompetencje polskiej nauki w zakresie systemów bezzałogowych. płk dr hab. inż. Piotr Kaniewski,   profesor nadzw. WAT, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki WAT
11.00 – 11.10Kompetencje polskiej gospodarki w zakresie systemów bezzałogowych dr inż. Wojciech Komorniczak,   dyrektor ds. Rozwoju Naukowego i Nowych Technologii WB Electronics
11.10 – 11.30Jak zhakować drona, czyli cyberobrona robotów. Jan Jakub Szczyrek – Dyrektor MindMade   Sp. z o.o.
11.30 – 11.45Przerwa. Pokaz systemów bezzałogowych.
11.45 – 12.15Dlaczego warto rozwijać systemy bezzałogowe w Polsce? Z dr. hab. inż., prof. nadzw.   Witoldem Wiśniowskim, dyrektorem Instytutu Lotnictwa oraz Piotrem   Wojciechowskim, prezesem zarządu WB Electronics, rozmawia Sławomir   Kosieliński.
12.15 – 12.45Dyskusja o potencjale polskiej nauki i gospodarki w zakresie systemów   bezzałogowych. Propozycje wniosków i rekomendacji.
12.45 – 13.00Podsumowanie konwersatorium. Komentarze.