Dla mediów

Dla mediów

ogotypy organizatorów Droniady

Droniada 2021
28 czerwca – 4 lipca 2021 r., droniada.eu 

W tegorocznym konkursie Droniada, który rozegramy na lotnisku Kąkolewo k. Grodziska Wielkopolskiego (28 czerwca – 4 lipca) stawiamy nacisk na przetwarzanie w chmurze, uczenie maszynowe z elementami sztucznej inteligencji i połączenie detekcji zmian z mechanizmem precyzyjnego zrzutu środków ochrony roślin. Pula nagród wynosi 50 tys. złotych. 

Do konkursu przystąpi 11 zespołów akademickich i open z całej Polski. Mają za zadanie wykryć z dronów patogeny chorób roślin oraz zbudować mechanizm grawitacyjnego/pneumatycznego aplikowania środków ochrony roślin, symbolizowanych przez kulki paintballowe. Kluczową sprawą jest przygotowanie algorytmu „Wykryj – zareaguj” z wykorzystaniem chmury i uczenia maszynowego. W tym celu uczestnicy wykorzystają środowisko obliczeniowe Komputera Dużej Mocy Altair Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego PCSS.. Śmiało można powiedzieć, że nikt na świecie nie organizuje konkursu technologicznego łączącego tyle technologii i kompetencji cyfrowych oraz naukowych.

Współorganizatorami konkursu wespół z Fundacją Instytut Mikromakro są PCSS, Politechnika Poznańska oraz Aeroklub Poznański. Droniada to kuźnia kadr przemysłu 4.0. To tutaj tworzą się realne powiązania między światem nauki, IT a biznesu, między firmami a zespołami młodych konstruktorów, programistów, robotyków i mechatroników, które z czasem zaowocują nowymi wynalazkami i innowacjami. Tu nie chodzi o startupy, lecz o sprawdzian kompetencji informatycznych, mechatronicznych i zarządczych, słowem logicznego myślenia, analizy danych i wykorzystania umiejętności programistycznych. Ten kto sprawdzi się na Droniadzie, znakomicie wesprze prace nad projektami IT w dowolnym obszarze.

Konkurencje 

W „Demo systemu” należy się pokazać z jak najlepszej strony. Przekonać sędziów, że system jest sprawny i zdolny do wykonania zadań. Wykazać, że algorytm będzie działał w chmurze ew. wykorzysta przetwarzanie brzegowe. Opisać jak dawkować środki ochrony roślin, czyli… kulki paintballowe: za pomocą mechanizmu grawitacyjnego czy też lepiej punktowanego mechanizmu pneumatycznego. I gdy prezentacja wypadnie wzorowo, nie dość, że zespół dostanie przepustkę do Kąkolewa, to zdobędzie pierwsze 10 punktów.

Należy pamiętać zawczasu o przygotowaniu jasnego raportu z konkurencji „Trzy kolory”, który ma być dostępny online. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) zadeklarował, że przygotuje specjalny sieciowy interfejs, by ładować dane pozyskane na polu. Warto jednak mieć niezależne rozwiązanie.

„Trzy kolory” organizujemy po raz drugi. Na Droniadzie GZM 2020 znakomicie sprawdziło się zastosowanie uczenia maszynowego do rozpoznawania figur, o ile pamiętało się o obliczeniu różnicy między położeniem gimbala z aparatem fotograficznym a znalezionym obiektem. Perfekcyjna misja obrodzi 45 punktami.

Natomiast w konkurencji „Drzewo życia” należy połączyć kompetencje informatyczne z mechatronicznymi. Dron lub zespołów dronów (dopuszcza się misje, w skład których mogą wchodzić dwa lub więcej dronów i roboty lądowe) musi/muszą wykryć obszary zajęte przez parcha i mączniaka jabłoni, następnie zaś przystąpić niezwłocznie do likwidacji zagrożenia, czyli precyzyjnego oprysku środkami ochrony roślin. W „symulatorze” sadu tymi pestycydami będą kulki paintballowe.

Jakie ma to konsekwencje? Po pierwsze warto przemyśleć, iloma robotami (latającymi ew. jeżdżącymi) wykonać tą misję. Po drugie należy wybrać mechanizm aplikowania kulek paintballowych. Naszym zdaniem skuteczniejszy jest mechanizm pneumatyczny, za co przyznamy 3 punkty, zaś za grawitacyjny 2 punkty. Po trzecie trzeba pamiętać o dokumentacji fotograficznej wykrytych, zarażonych obszarów. Łącznie, dobrze przemyślana strategia zwalczania patogenów może przynieść dodatkowe 10 punktów. W całej konkurencji jest do zdobycia razem 45 punktów.

Aby pretendować do Nagród Głównych, należy w każdej konkurencji zdobyć co najmniej 50% i 1 punkt, czyli mieć łącznie 53 punktów i więcej. Powodzenia!

 

Korzyści z konkursów technologicznych

Droniada od 2014 r. pozwala pokazywać swoje kompetencje w zakresie technologii przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem dronów, teleinformatyki i systemów analizy informacji.

Celem konkursu jest przygotowanie do pracy z technologiami przemysłu 4.0 studentów i absolwentów wyższych uczelni. Zarazem to szkolenie jak prowadzić własną firmę, budować zespół i kształtować miękkie kompetencje. Jaka jest w tym wszystkim rola dronów?

– To nośniki czujników, początek lub koniec systemu teleinformatycznego. Stymulujemy gospodarkę cyfrową poprzez prezentację dronów jako elementów złożonych systemów internetu rzeczy – tłumaczy Sławomir Kosieliński.

Kalendarium

28 czerwca  – 4 lipca 2020 r.; pula nagród 50 tys. zł.

Konkurs, Aeroklub Poznański w Kąkolewie 

  • Demo systemu – online (prolog, 24 czerwca)
  • Rozpoczęcie konkursu – poniedziałek, 28 czerwca
  • Oficjalny trening – wtorek, 29 czerwca
  • Konkurencja Trzy kolory – środa, 30 czerwca
  • Konkurencja Drzewo życia – czwartek, 1 lipca
  • Warsztaty w PCSS – piątek, 2 lipca
  • Mistrzostwa Pilotów Dronów i ogłoszenie wyników – sobota, 3 lipca

Kontakt: Sławomir Kosieliński, Fundacja Instytut Mikromakro, kosiel@mikromakro.pl; tel. 514828727

Organizatorem głównym Droniady 2021 jest Fundacja Instytut Mikromakro. Współorganizatorami konkursu są Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Poznańska oraz Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej.