Roboty są niczym więcej niż komputerami połączonymi z mniej lub bardziej rozwiniętą częścią mechaniczną. Są w stanie zrobić tylko (albo aż) tyle, ile zostanie w nich zaprogramowane. Wyłącznie od ludzi zależy, jaki zrobią z robotów użytek i czy ich obecność będzie pomocą, czy zagrożeniem.

 

Naukowcy z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej prowadzą wspólnie badanie na temat odczuć związanych z przebywaniem ludzi we wspólnym otoczeniu z robotami. Jego wyniki mają pokazać, jaki jest dzisiaj odbiór robotów przez ludzi i jak wpływa na nasze zachowania. Chodzi tutaj głównie o tzw. roboty społeczne, o których w naszym raporcie “Roboty w przestrzeni publicznej” pisała Monika Florek-Jasińska.    

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, która jest podstawą prowadzonego badania. Kwestionariusz znajduje się na stronie: http://gex.net.pl/vrlab/run/social_robot . Jak tylko będą znane wyniki,  poprosimy badaczy o zaprezentowanie płynących z nich wniosków na jednym z naszych spotkań.

Badania robotów społecznych

Badanie ma być początkiem systematycznej współpracy polskich inżynierów i psychologów w zakresie ustalania warunków bezpiecznego dzielenia przestrzeni przez ludzi i roboty.

Obecności robotów w przestrzeni publicznej będzie poświęcone również nasze konwersatorium 23 kwietnia w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP.  Zapraszamy!

Robot ASIMO z dziećmi