Budowa

Regulamin konkurencji "Budowa" Potrzeby informacyjne Konkurencja sprawdza umiejętności uczestników w zakresie fotogrametrii i teledetekcji z wykorzystaniem uczenia maszynowego w symulowanych warunkach placu budowy hali magazynowej. Tworzy system wspomagania decyzji, dzięki któremu staje się możliwe zaspokojenie następujących potrzeb informacyjnych firm budowlanych: Czy montaż przebiega zgodnie z projektem powstałym w środowisku BIM?Jaka jest dokładność...