Drzewo życia

Regulamin konkurencji "Drzewo życia" Potrzeby informacyjne Konkurencja sprawdza umiejętności uczestników w zakresie teledetekcji z wykorzystaniem uczenia maszynowego i systemów automatycznego wyboru. Przybliża rolnictwo precyzyjne, w tym wykrywanie patogenów chorób roślin i precyzyjne dawkowanie środków ochrony roślin. Ile jabłonek jest zdrowych?Ile jabłonek jest u progu choroby?Ile jabłonek jest zarażonych mączniakiem, a ile zaś parchem?Jak...