5 żywiołów

5 żywiołów

  Szacowanie ryzyka na potrzeby systemu ochrony ludności w Polsce. Stan obecny oraz kierunki przyszłych rozwiązań, Inga Abgarowicz, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy Korelaty...
Na strzelnicy JWK w Lublińcu

Konwersatorium "Świat po wojnie" było okazją do wizyty u naszego współgospodarza w Jednostce Wojskowej Komandosów

W gestii licznych instytucji publicznych w naszym kraju znajduje się już wiele różnorodnych zasobów informacji przydatnych do celów zarzadzania kryzysowego. Teraz pora na ich...

Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Konwersatorium 14 kwietnia 2014 r.linki do prezentacji

Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego 14 kwietnia 2014

Konwersatorium w warszawskim Pałacu Lubomirskich dało nam możliwość prezentacji potencjału polskiego przemysłu wysokich technologii, w tym bezzałogowych statków powietrznych. Debata ukazała ogólne dylematy, jakie wiążą się z...