Ankieta rynek dronów w Polsce 2016

Ankieta rynek dronów w Polsce 2016

raport 2016 szkic okladkiPrzekazane przez Państwa informacje posłużą do oceny sytuacji na rynku i określenia kierunków rozwoju branży. W formie zagregowanej znajdą swoje odbicie w analizach naszego raportu “Rynek dronów w Polsce 2016. Świt”Natomiast nazwę firmę, miejscowość, rok założenia, główny obszar działalności oraz adres strony WWW, umieścimy lub zaktualizujemy w raporcie w katalogu pod nazwą “Polska dronowa od gór aż do morza”. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Andrzej Gontarz i Sławomir Kosieliński, Fundacja „Instytut Mikromakro” •   Brak
    Strona internetowa
    Profil Facebook
 •   produkcja
    usługi
    prace badawczo-rozwojowe
    dystrybucja
    przetwarzanie danych
    obsługa otoczenia biznesowego
 •   produkcja
    usługi
    prace badawczo-rozwojowe
    dystrybucja
    przetwarzanie danych
    obsługa otoczenia biznesowego
 •   kopter
    płatowiec
    podzespół
    system sterowania
    wyposażenie obserwacyjno-pomiarowe
    system przetwarzania informacji
    inne (Jakie?)
 •   fotografia i film
    usługi geodezyjne i pomiary
    obserwacja/inspekcja/rozpoznanie
    rolnictwo precyzyjne
    likwidacja szkód
    pokazy rozrywkowo-rekreacyjne
    szkolenia
 •   DJI
    Parrot
    Inne
 •   biznes
    sektor publiczny
    klienci indywidualni
 •   biznes
    sektor publiczny
    klienci indywidualni
 •   rynek lokalny i regionalny
    Polska
    Europa
    inny rejon świata (Jaki?)
    cały świat
 •   rynek lokalny i regionalny
    Polska
    Europa
    inny rejon świata (Jaki?)
    cały świat
 •   wojsko
    służby porządku publicznego
    ratownictwo
    rolnictwo
    leśnictwo
    administracja publiczna
    transport
    energetyka
    geodezja
    rozrywka
    media
    budownictwo
    przemysł
    gospodarka wodna
    nauka
    edukacja
    ubezpieczenia
    rozrywka i rekreacja
    turystyka
    inna… (Jaka?)
 •   wojsko
    służby porządku publicznego
    ratownictwo
    rolnictwo
    leśnictwo
    administracja publiczna
    transport
    energetyka
    geodezja
    rozrywka
    media
    budownictwo
    przemysł
    gospodarka wodna
    nauka
    edukacja
    ubezpieczenia
    rozrywka i rekreacja
    turystyka
    inna… (Jaka?) •   własne przychody
    oszczędności właścicieli
    kredyt
    inwestor strategiczny
    partner biznesowy
    fundusze publiczne (środki unijne, dotacje, inne środki pomocowe itp.)
    venture capital
    wsparcie "aniołów biznesu"
    inne (Jakie?)