Ankieta rynek dronów w Polsce 2017

Ankieta rynek dronów w Polsce 2017

Przekazane przez Państwa informacje po raz trzeci posłużą do oceny sytuacji na rynku i określenia kierunków rozwoju branży.  W formie zagregowanej znajdą swoje odbicie w analizach naszego raportu “Rynek dronów w Polsce. Edycja 2018”. Natomiast nazwę firmę, miejscowość, rok założenia, główny obszar działalności oraz adres strony WWW, umieścimy lub zaktualizujemy w raporcie w katalogu pod nazwą “Polska dronowa od gór aż do morza”. Główną analizę raportu udostępnimy uczestnikom badania. do 20 marca 2018 (wtorek) do godziny 23:59. Gdy 9 kwietnia 2018 rozpoczniemy pierwszą fazę rejestracji na Olimpiadę Droneradar, by uzyskać zniżkę, trzeba będzie zaznaczyć udział w badaniu. Ku pamięci, zniżki się sumują – łącznie można uzyskać aż 37%!
Przypominamy, że kierujemy ją do przedsiębiorców (osoby prawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą), jednostek badawczo-rozwojowych i organizacji pozarządowych, o ile uzyskiwały przychody z działalności związanej z dronami. Dziękujemy osobom fizycznym za zainteresowanie, lecz dopóki nie staną się lege artis przedsiębiorcami, nie możemy uwzględnić informacji o nich w naszych badaniach.

Andrzej Gontarz i Sławomir Kosieliński, Fundacja „Instytut Mikromakro”

Bartosz Baczyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Ankieta rynek dronów w Polsce 2017

 •   Brak
    Strona internetowa
    Profil Facebook

 •   produkcja
    usługi
    prace badawczo-rozwojowe
    dystrybucja
    przetwarzanie danych
    obsługa otoczenia biznesowego
 •   produkcja
    usługi
    prace badawczo-rozwojowe
    dystrybucja
    przetwarzanie danych
    obsługa otoczenia biznesowego
 •   kopter
    płatowiec
    podzespół
    system sterowania
    wyposażenie obserwacyjno-pomiarowe
    system przetwarzania informacji
    brak
    inne (Jakie?)
 •   fotografia i film
    usługi geodezyjne i pomiary
    obserwacja/inspekcja/rozpoznanie
    rolnictwo precyzyjne
    likwidacja szkód
    pokazy rozrywkowo-rekreacyjne
    szkolenia
 •   DJI
    Parrot
    Yuneec
    Inne
 •   biznes
    sektor publiczny
    klienci indywidualni
 •   biznes
    sektor publiczny
    klienci indywidualni
 •   rynek lokalny i regionalny
    Polska
    Europa
    inny rejon świata (Jaki?)
    cały świat
 •   rynek lokalny i regionalny
    Polska
    Europa
    inny rejon świata (Jaki?)
    cały świat
 •   wojsko
    służby porządku publicznego
    ratownictwo
    rolnictwo
    leśnictwo
    administracja publiczna
    transport
    energetyka
    geodezja
    rozrywka
    media
    budownictwo
    przemysł
    gospodarka wodna
    nauka
    edukacja
    ubezpieczenia
    rozrywka i rekreacja
    turystyka
    inna… (Jaka?)
 •   wojsko
    służby porządku publicznego
    ratownictwo
    rolnictwo
    leśnictwo
    administracja publiczna
    transport
    energetyka
    geodezja
    rozrywka
    media
    budownictwo
    przemysł
    gospodarka wodna
    nauka
    edukacja
    ubezpieczenia
    rozrywka i rekreacja
    turystyka
    inna… (Jaka?)

 •   własne przychody
    oszczędności właścicieli
    kredyt
    inwestor strategiczny
    partner biznesowy
    fundusze publiczne (środki unijne, dotacje, inne środki pomocowe itp.)
    venture capital
    wsparcie "aniołów biznesu"
    inne (Jakie?)

 •   Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - PIB
    Instytut Mikromakro
    Instytut Lotnictwa
    Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB
    Urząd Lotnictwa Cywilnego
    żadna z nich
 •   miejsce testów
    certyfikacja sprzętu
    poligon technologiczny
    Inne
 •   tak
    nie
 •   jako wystawca
    jako uczestnik konkursu dla zespołów akademickich
    jako uczestnik Olimpiady Dronowej
    nie wiem
    nie wezmę udziału