Jesteś przedsiębiorcą? Myślisz o starcie w Olimpiadzie Droneradar? Mamy dla Ciebie kuszącą propozycję: opowiedz nam o swojej firmie, a w zamian oferujemy 10% zniżkę opłaty startowej, jeśli zdecydujesz się na udział we trójboju dronowym 9 czerwca w Aeroklubie Krakowskim.
Logo Olimpiady
Oficjalne logo Olimpiady Droneradar

Według naszego wstępnego badania na rynku dronowym działa 272 podmiotów gospodarczych, w tym 94 osób prawnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i instytutów badawczo-rozwojowych). Większość firm jest prowadzana w formie działalności gospodarczej. Suma ich przychodów ze sprzedaży tworzy wartość rynku, niezbędną do oceny jego stanu i kierunku rozwoju. Ku pamięci, wartość rynku wyniosła 201,31 mln złotych w 2016 r. Szacujemy, że rynek wzrósł w 2017 r. o 25% i wynosi 251,64 mln zł. A może było inaczej?

 

Żeby to potwierdzić lub zaprzeczyć, musimy porównać formalny stan przedsiębiorstw dronowych wynikający z dostępnych źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) czy Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEiDG) z oceną samych przedsiębiorców. Służy temu nasza ankieta dronowa: https://www.5zywiolow.pl/ankieta-rynek-dronow-polsce-2017/.

Jutrzenka raport okładka
Raport “Rynek dronów w Polsce Jutrzenka edycja 2018” ukaże się na przełomie marca i kwietnia 2018 r.

Przekazane przez firmy informacje po raz trzeci posłużą do oceny sytuacji na rynku i określenia kierunków rozwoju branży.  W formie zagregowanej znajdą swoje odbicie w analizach naszego raportu „Rynek dronów w Polsce. Jutrzenka. Edycja 2018”. Natomiast nazwę firmę, miejscowość, rok założenia, główny obszar działalności oraz adres strony WWW, umieścimy lub zaktualizujemy w raporcie w katalogu pod nazwą „Polska dronowa od gór aż do morza”. Główną analizę raportu udostępnimy uczestnikom badania i przyznamy 10% zniżki opłaty startowej w Olimpiadzie Droneradar. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety do 20 marca 2018 (wtorek) do godziny 23:59. Gdy 9 kwietnia 2018 rozpoczniemy pierwszą fazę rejestracji na Olimpiadę Droneradar, by uzyskać zniżkę, trzeba będzie zaznaczyć udział w badaniu. Ku pamięci, zniżki się sumują – łącznie można uzyskać aż 37%!

Przypominamy, że kierujemy ją do przedsiębiorców (osoby prawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą), jednostek badawczo-rozwojowych i organizacji pozarządowych, o ile uzyskiwały przychody z działalności związanej z dronami. Dziękujemy osobom fizycznym za zainteresowanie, lecz dopóki nie staną się lege artis przedsiębiorcami, nie możemy uwzględnić informacji o nich w naszych badaniach.

Formy prowadzenia firm dronowych
Ile firm dronowych wskazuje na tą samą przeważającą działalność gospodarczą

Polska dronowa
Mazowieckie wyraźnie dominuje na rynku dronowym. Potem lokuje się śląskie, pomorskie i Wielkopolska ex aequo, wreszcie Małopolska. Gdy wypełnisz ankietę dronową https://www.5zywiolow.pl/ankieta-dronowa-2017-sytuacja-rynku/, ta sytuacja może ulec zmianie. I oto chodzi!