AI-Meth

Dla drużyny, prowadzonej przez Macieja Cholewę, tegoroczna Droniada będzie debiutem w
konkursach z konstruowania i obsługi dronów. Nie oznacza to jednak, że ekipa jest niedoświadczona
w rywalizacji na poligonach technologicznych. Progresowi projektowania ich łazika marsjańskiego
przygląda się nie tylko grono naukowych zapaleńców, ale także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego! Ponadto ekipa z Politechniki Śląskiej pracuje nad konstrukcjami MTR oraz inteligentnymi
systemami diagnostycznymi.

ENG

For the squad, lead by Maciej Cholewa, Droniada 2019 is going to be a debut in drone building and
operating competition. However, it does not mean, that they are unexperienced with rivalry on the
technological battlefield. Their project of the Mars rover is not only being observed by the group of
science enthusiasts. The Ministry of Science and Higher Education is also interested in overseeing the
whole project! Apart from that, the group from Politechnika Śląska is working over MTR projects and
intelligent diagnostic systems.

 

Więcej o AI-METH możecie przeczytać na ich stronie:

You can read more about AI-METH on their website:

sknaimeth.polsl.pl

Przygotowania do Droniady 2019 możecie śledzić na naszym facebooku:

You can follow the preparations process of Droniada 2019 on our Facebook page:

https://www.facebook.com/droniadacc/