"Oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba" - śpiewali u progu swojej kariery Marek Jackowski ze zespołem Maanam. To prawda, ale żeby nasz warsztat i trening reagowania kryzysowego oraz konkurs Droniada zakończyły się sukcesem, potrzeba ciut więcej, chociażby przestrzegania wymogów bezpieczeństwa na lotnisku i wzajemnego wsparcia. Oto agenda Parady Robotów - Droniady w Aeroklubie Krakowskim, która w tym pomoże.

17 czerwca 2016, piątek

9.00 – sprawdzenie dokumentacji startujących zespołów, uzupełnienie brakujących wpisów, ustalenie spraw regulaminowo-organizacyjnych w hangarze odpraw i warsztatów

9.30 – odprawa, zapoznanie drużyn przez kierownika lotów i sędziego technicznego z zasadami poruszania się w strefie lotniskowej —> hangar odpraw i warsztatów

10.00-13.00 – obloty próbne zespołów biorących udział w konkursie, sprawdziany techniczne, dopuszczenia do lotów

14.00 – 17.00 Misje specjalne —> www.5zywiolow.pl/warsztaty/

17.00 – 19.00 warsztaty, hangar odpraw i warsztatów —> www.5zywiolow.pl/warsztaty/

19.00 – losowanie kolejności startów (drużyny podchodzą do losowania w kolejności alfabetycznej); wręczenie drużynom fiszek zespołowych z wpisaną godziną startu

19.30 – odprawa przed konkursem, zapoznanie z zasadami udziału i harmonogramem działań

20.00 – eksperyment “Psom drony wiszą” —> www.5zywiolow.pl/warsztaty/ 

 

18 czerwca 2016, sobota

8.00 – rozpoczęcie konkursu, odprawa przed startami

8.15 – pierwsza drużyna losuje obiekt poszukiwań (w puli są 3 losy)

8.30 – pierwsza drużyna udaje się na koło modelarskie (lub do hangaru, w zależności od ustalonych rozwiązań organizacyjnych) celem przygotowania się do startu

8.45 – druga drużyna losuje obiekt poszukiwań

9.00 – druga drużyna udaje się na koło modelarskie (lub do hangaru) celem przygotowania się do startu

9.00 – pierwsza drużyna startuje w konkursie

9.15 – trzecia drużyna losuje obiekt poszukiwań

9.30 – druga drużyna startuje w konkursie

I tak kolejno w cyklu półgodzinnym …… (generalnie, na 45 minut przed startem każda drużyna ma się zgłosić do sekretariatu komisji konkursowej po losowanie obiektu poszukiwań; 10 minut po tym drużyna przemieszcza się na koło modelarskie (lub do hangaru) celem przygotowania się do startu.

W punkcie startu są po 2 osoby z komisji konkursowej, które sukcesywnie wymieniają się co godzinę. Sekretarz i sędzia techniczny muszą pracować non stop. Reszta komisji sprawdza na bieżąco wyniki w hangarze.

16.00 – planowane zakończenie zmagań konkursowych

16.30-17.30 – obrady Komisji Konkursowej

18.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród: Nagrody Pieniężnej Prezydenta Miasta Krakowa
za zwycięstwo w konkursie; Nagród Honorowych Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (trzy pierwsze miejsca), Nagrody Specjalnej od ESRI Polska (jeden wybrany zespół) oraz ośmiu Nagród Specjalnych od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.