O konkursie


Play Video

Misja

Niech uczestnicy konkursu technologicznego Droniada poznają w zmaganiach technologie przemysłu 4.0, prototypując usługi nań oparte, by następnie stać się kadrą dla firm lub tworząc własne start-upy. 

Regulamin

Ilustracja regulaminu - człowiek pisze słowo Rules czerwonym markerem
Pobierz Regulamin konkursu Droniada 2022: 

Ikona pdf download

Kluczową sprawą w naszych konkurencjach jest przygotowanie algorytmu „Wykryj – zareaguj” z wykorzystaniem chmury i uczenia maszynowego. Śmiało można powiedzieć, że nikt na świecie nie organizuje konkursu technologicznego łączącego tyle technologii i kompetencji cyfrowych oraz naukowych.

Naszą przygodę zaczęliśmy w 2014 r. Po drodze uczestnicy poszukiwali zaginione osoby, drony przenosiły przesyłki w strefę zagrożenia, wykrywały intruzów w autostradowym korytarzu życia czy walczyły z patogenami chorób roślin. Stawiamy na partycypację społeczną. Wszyscy uczestnicy i partnerzy stanowią społeczność, w którym razem uzgadniamy warunki gry i regulamin.

Zadania mają pobudzić do myślenia. To tutaj tworzą się realne powiązania między światem nauki, IT a biznesu, między firmami a zespołami młodych konstruktorów, programistów, robotyków i mechatroników, które z czasem zaowocują nowymi wynalazkami i innowacjami. Tu nie chodzi o startupy, lecz o sprawdzian kompetencji informatycznych, mechatronicznych i zarządczych, słowem logicznego myślenia, analizy danych i wykorzystania umiejętności programistycznych. Ten, kto sprawdzi się na Droniadzie, znakomicie wesprze prace nad projektami IT w dowolnym obszarze.

Słowem celem konkursu jest przygotowanie do pracy z technologiami przemysłu 4.0 studentów,  absolwentów wyższych uczelni i wszystkich innowatorów. Zarazem to szkolenie jak prowadzić własną firmę, budować zespół i kształtować miękkie kompetencje. Jaka jest w tym wszystkim rola dronów?

– To nośniki czujników, początek lub koniec systemu teleinformatycznego. Stymulujemy gospodarkę cyfrową poprzez prezentację dronów jako elementów złożonych systemów internetu rzeczy – tłumaczy Sławomir Kosieliński, pomysłodawca konkursu, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i prezes głównego organizatora – Fundacji Instytut Mikromakro, think-tanku zajmującego budową społecznej akceptacji na rzecz technologii przemysłu 4.0.

Nagrody

Nagrody pieniężne

Płatne staże

Rzeczowe doradztwo

Ceniony tytuł

Biuro Organizacyjne

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Sławomir Kosieliński
Sławomir Kosieliński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konkursu technologicznego Droniada

DYREKTORKA BIURA ORGANIZACYJNEGO

Maria Jakubik
Maria Jakubik, dyrektorka Biura Organizacyjnego konkursu technologicznego Droniada 2022

MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE

Bartłomiej Ciepłota
Bartosz Ciepłota

MENEDŻER DS. PROMOCJI I MARKETINGU

Daniel Korkozowicz
Daniel Korkozowicz, menedżer ds. promocji i marketingu

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Mariusz Sumara
Mariusz Sumara, przewodniczący Komisji Sędziowskiej Droniady

Partnerzy

Współpracujemy z wieloma partnerami i inwestorami, którzy nie tylko pomagają nam promować nasze wydarzenia, ale także wnoszą znaczący wkład w życie naszej społeczności.