10 lat Mikromakro

Fundacja Instytut Mikromakro oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 20 IX 2019 r. Zgodnie z naszym statutem promujemy i wspieramy strategiczne myślenie oraz działanie w sferze rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego Polski – w skali kraju, na arenie europejskiej i w skali globalnej, a także na obszarze poszczególnych gmin i regionów. Szczególną wagę przykładamy do promocji i wspierania twórczego, aktywnego, innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych, kulturowych i gospodarczych wynikających z wyzwań współczesnej cywilizacji i rozwoju nowoczesnych technologii.

Wiąże się z tym upowszechnianie idei i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy, Przemysłu 4.0., innowacyjności i innych strategicznych obszarów aktywności społeczno-gospodarczej wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji i kluczowych dla umacniania pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej oraz na świecie, w tym budowanie świadomości społecznej o najnowszych osiągnięciach techniki i edukacja społeczna w zakresie współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. W konsekwencji w ciągu 10 lat naszej działalności skupiliśmy się na aktywnych formach edukacji społecznej jak konferencje i konkursy oraz na prowadzeniu badań rynkowych i bazujących na nich raportach i publicystyce. Jesteśmy ekspertami w zakresie prowadzenia projektów w metodyce foresight.

Prowadzimy badania nad megatrendami technologicznymi i ich wpływem na społeczeństwo. Badania nad megatrendami takimi jak robotyzacja (w tym drony) pozwalają przekazać wnioski i rekomendacje rządowi, Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz opinii publicznej. Współprowadzimy konkursy informatyczne dla młodzieży ponadgimnazjalnej w Krakowie od 2009. W ten sposób pokazujemy młodzieży związki między technologią a społeczeństwem. W latach 2015 – 2018 organizowaliśmy pokazy naukowo-technologiczne w Zielonej Górze, poświęcone głównie pozyskaniu społecznej akceptacji na rzecz technologii kosmicznych i satelitarnych oraz inwestycji regionalnych w badania kosmosu.

Jesteśmy obecnie producentami konferencji i wystawy “Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca, to działa” dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (4-5 X, Międzynarodowe Targi Poznańskie, www.poznan40.pl).

Nasza działania są mają charakter ciągły. Im większy wpływ na nasze życie będzie miała technologia, zaś roboty zaczną mieć istotne znaczenie dla gospodarki, tym więcej czeka nas pracy.

W ramach naszych działań zorganizowaliśmy w latach 2009 – 2019 konferencje pod markami:

 • Wolność i bezpieczeństwo (2009 – 2012)
 • Pięć żywiołów. Wolność – bezpieczeństwo – informacja (2013 – 2017)
 • Megatrendy miejskie (2018)
 • Zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa ZAMEK (2013 – 2017)
 • Sejmik dronowy (2017)

Na bazie naszych badań i konferencji wydaliśmy następujące raporty i książki:

 • „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska. Wyzwania rozwojowe”, Kraków 2010
 • „Tetra. Modele biznesowo-organizacyjne”, Warszawa 2011
 • „Ochrona zdrowia w Polsce 2020. Scenariusze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po wdrożeniu usług e-zdrowia”, Warszawa 2012
 • „Potencjał Gdańska w zakresie inteligentnego miasta”, Gdańsk 2012
 • „Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo”, Warszawa 2013
 • „Roboty w przestrzeni publicznej”, Warszawa 2014
 • „Rynek dronów w Polsce. Księga popytu i podaży”, Warszawa 2015
 • „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci”, Warszawa 2017
 • „Rynek dronów w Polsce. Jutrzenka”, Warszawa 2018

Byliśmy i jesteśmy wykładowcami i współtwórcami programów studiów na następujących uczelniach:

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki i Astronomii (2009 – 2012)
 • Collegium Civitas (od 2011)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od 2015).

Przedsięwzięciem, które jest obecnie głównym obszarem naszej działalności w ramach budowy społecznej akceptacji na rzecz dronów, robotów i systemów analizy informacji oraz edukacja kadr nowych technologii jest główny, polski konkurs akceleracyjny dla zespołów akademickich w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów, systemów automatycznych i autonomicznych oraz systemów analizy informacji – Droniada.

Rozwiązania przygotowane na Droniadę są inspiracją dla administracji publicznej i biznesu. Konkurs podkreśla znaczenie współpracy międzyuczelnianej, międzypodmiotowej w tym możliwości współpracy biznesu i administracji publicznej z uczelniami wyższymi i instytutami. Od 2014 r. wzięło w nim udział ok. 1000 osób z głównych polskich ośrodków akademickich. Nie jest to więc  impreza masowa, lecz z racji na jej markę i naszą pozycję w świecie nowych technologii stała się już czołowym, krajowym konkursem technologicznym o istotnym znaczeniu dla gospodarki, prac badawczo-rozwojowych i studenckiego ruchu naukowego. Liczymy, że na kolejne edycje Droniady przyjadą pokazać swoje kompetencje także firmy, profesjonaliści. Chcemy, aby Droniada stała się miejscem praktycznego sprawdzianu kompetencji zawodowców i amatorów. Uczestnicy i obserwatorzy uznają imprezę za udaną, jak spotkają nie tylko studentów, lecz sprawdzą w praktyce, co potrafią profesjonaliści.

Tymczasem zapraszamy do Poznania! Po niej przyjdzie czas na świętowanie.

Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca, to działa
Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca, to działa