Spotkanie organizacyjne w sprawie Droniady 2022
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sprawie konkursu technologicznego Droniada 2022 na ZOOM w czwartek 16 grudnia o 20.00. Link podamy na FB Droniady