15.01.2018

Termin nadsyłania zgłoszeń zespołów akademickich z deklaracją wniesienia opłaty startowej w wysokości 200 EUR do końca marca 2018. Na tej podstawie organizatorzy przekazują zespołom urządzenia antykolizyjne w celu treningu


15.03.2018

Zespoły w nadesłanej prezentacji przedstawiają siebie, swoją koncepcję wykonania misji, sposób implementacji zasad systemu antykolizyjnego i sprzęt, który zamierzają wykorzystać w czerwcu. Pierwszy punkt kontrolny.


20.03.2018

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych zespołów.


30.03.2018

Ostateczny termin wniesienia opłaty startowej. Drugi punkt kontrolny.


04.05.2018

Przekazanie zespołom bikonów.


06.06.2018

O godz. 17.00 pierwsza odprawa przedkonkursowa. Losowanie kolejności startów zespołów w I konkurencji. Trzeci punkt kontrolny.


07.06.2018

O godz. 9 zaczyna się sprawdzian techniczny, czyli pierwsza konkurencja. Uczestnicy mają określony 15 minut na przedstawienia swoich osiągnięć, technologii, rozwiązań. Wskazują na to co zrobili i jak, maja się wykazać wiedzą i samodzielnością. Komisja Konkursowa zadaje pytania merytoryczne. Uczestnicy mają obronić swoje konstrukcje i ich funkcjonalność. Określają dodatkowo w jakim budżecie to wykonali (element informacyjny o potencjale / PLN).

O godz. 13. losowanie kolejności startów w II konkurencji i platform docelowych, następnie kolejności startów i pól akcji w III konkurencji.


08.06.2018

O godz. 8.00 meldują się na odprawie wszystkie zespoły. Do startu szykują się pierwsze trzy zespoły, w pogotowiu są kolejne. Generalnie poszczególne trójki mają startować o pełnych godzinach. Wprowadzimy transmisję wideo lądowania na platformach.

Po II konkursie o godz. 14.00 podamy współrzędne geograficzne przebiegu sieci średniego napięcia i 10 słupów energetycznych pod kątem III konkurencji.

O godz. 16.00 startuje pierwsza trójka. O godzinie 20.00 zakończenie zawodów. W sprzyjających warunkach atmosferycznych i w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami możemy się zdecydować na jednoczesny start wszystkich drużyn.


09.06.2018

O godz. 13.00 rozpoczęcie Olimpiady DroneRadar. Ogłoszenie wyników Droniady, wręczenie nagród. O godz. 14.00 pokazy maszyn w kategoriach citius, altius, fortius. Prezentacja maszyn w locie.