Prelegenci

Prelegenci

Jakub Barański

Jakub Barański

aplikant adwokacki, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się przede wszystkim sporami sądowymi i arbitrażowymi o charakterze handlowym i transgranicznym. W ramach grupy ds. cyberbezpieczeństwa, współpracuje w ramach kancelarii również z praktyką nowych technologii. Uczestniczy w śledztwach i dochodzeniach karnych związanych z przestępstwami oszustwa i prania brudnych pieniędzy w wyniku tzw. phishingu oraz działań typu business e-mail compromise. Ma również doświadczenie w zakresie cywilnego postępowania egzekucyjnego, zagadnień jurysdykcyjnych w sporach transgranicznych oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim (2014) oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredricka G. Levina oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku, jako członek drużyny Uniwersytetu Warszawskiego, po raz pierwszy w historii Uniwersytetu osiągnął etap ćwierćfinałów prestiżowego konkursu międzynarodowej mediacji handlowej organizowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC). Ukończył również kursy dotyczące międzynarodowych sporów sądowych i arbitrażowych oraz prawa spółek i corporate governance na Wydziale Prawa London School of Economics and Political Sciences (2013 i 2011).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2014 roku.


Bilski Grzegorz

Grzegorz Bilski

prezes zarządu 24 godziny.pl

agata chodowska

mgr inż. Agata Chodowska

Dyrektor Departamentu Analiz i Wdrożeń, Tecna sp. z o.o.

Zajmuje się analizą procesów biznesowych oraz wdrażaniem oprogramowania klasy BPMS związanego z modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych oraz zarządzaniem procesowym. Jej zainteresowania i praca skupiają się wokół modelowania procesów biznesowych oraz ich automatyzacji w przedsiębiorstwach. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.


Dariusz Durałek

Dariusz Durałek

Wicedyrektor Sektora Administracji Publicznej, Comarch S.A

Absolwent wydziału Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1994 roku związany z grupą kapitałową Comarch. Przez szereg lat pełnił funkcje kierownicze w spółkach grupy oraz w samej firmie Comarch S.A. Jego działalność zawodowa zawsze była związana z sektorem publicznym. W roku 2004 ukończył studia MBA prowadzone przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Stockholm University.
Obecnie pełni funkcję zastępcy szefa sektora administracji publicznej Comarch S.A. oraz wiceprezesa zarządu Comarch Polska S.A., gdzie zajmuje się m.in. rozwiązaniami dla administracji centralnej.
Od prawie dwóch lat szczególną uwagę poświęca rozwiązaniom Comarch dla służb mundurowych oraz projekty dla wojska związane z Planem Modernizacji Technicznej polskiej armii na lata 2012-22.


ME1

Michał Fedorowicz

Ekspert zarządzania i ochrony wizerunku w internecie.
Twórca monitoringu behawioralnego sentymentu opinii w sieci.
Założyciel i współwłaściciel największej internetowej Agencji ochrony wizerunku w sieci Apostołowie Opinii, zajmującej się m.in.: ochroną
wizerunku, kontrolą i skanowaniem opinii w internecie, przygotowaniem
audytów e-wizerunku, optymalizacją wizerunku w wyszukiwarkach.
Od 2012 Apostołowie Opinii pomogła ponad 900 podmiotom
gospodarczym w rozwiązywaniu e-kryzysów. Miesięcznie na stale obsługuje 180 firm.


andrzej_gontarz-120x179

Andrzej Gontarz

Wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro

W latach 90. kierował Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie pełniąc jednocześnie funkcję pełnomocnika dyrektora ds. informatyzacji. Współtwórca pierwszych polskich serwisów internetowych i baz danych poświęconych kulturze, autor analiz na temat polityki kulturalnej samorządów lokalnych w Polsce.
W latach 2004-2006 wykładał w Instytucie Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2007 r. wykłada w Studium Podyplomowym „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca Collegium Civitas.
Współautor książki „Zarządzanie problemami i projektami w nowoczesnej organizacji” (2006). Współautor scenariuszy rozwojowych Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020″ – Technologie informacyjne i komunikacyjne (2008). Współautor raportów Fundacji Instytut Mikromakro o robotyzacji: „Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo” (2013) oraz „Roboty w przestrzeni publicznej” (2014).
Od roku 2000 do 2013 dziennikarz tygodnika „Computerworld” oraz jego redaktor naczelny w latach 2009-2011. Współtwórca i organizator następujących konferencji: „Państwo w mikro i makroskali” (2008, 2009, 2010), „Państwo 2.0” (2011, 2012, 2013); „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo” (2013, 2014, 2015). Współtwórca Parady Robotów – Droniady, statycznych i dynamicznych pokazów bezzałogowych statków powietrznych i robotów (2014, 2015) oraz dyrektor konkursu dla akademickich kół naukowych z zakresu robotyki o Nagrodę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (www.5zywiolow.pl).

Z wykształcenia kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Marek Górny

Marek Górny

Zastępca Dyrektora Technicznego, Ventus Communications

Związany z branżą IT od 1989 roku. W Ventus Communications od lat prowadzi najtrudniejsze wdrożenia, koordynując i kierując pracami nawet kilkunastu osób. Kierował projektami wdrożenia zintegrowanego systemu komunikacyjnego w samochodach dowodzenia i łączności Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienia i integracji infrastruktury teleinformatycznej na Stadionie Narodowym podczas Konferencji Klimatycznej COP XIX. Jednym słowem – firmowy specjalista od rzeczy niemożliwych.


Marek Grzesik, firma Kreatech

Marek Grzesik

Dyrektor Zarządzający firmy Kreatech

Marek Grzesik ukończył studia na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Mechatronika i Robotyka na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Również w Krakowie studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym Zarządzanie ze specjalnością Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu.
Posiada bogate doświadczenie w zadaniach zespołowych, koordynacji pracy podwykonawców oraz nadzorowaniu realizacji zleceń, zdobyte podczas pracy dla PHPU IMA z Limanowej czy krakowskiego ORIENTERINGu. Swoje techniczne umiejętności miał szansę rozwijać w firmach takich jak AGM ConcertService oraz Team Technik Production Technology, gdzie pracował jako konstruktor i projektant. Skupiając się na zadaniach managerskich, podjął pracę w Creative Space, gdzie został managerem regionu odpowiedzialnym za szkolenia, coaching i motywowanie pracowników oraz koordynowanie pracy zespołu. Brał czynny udział w sesjach strategicznych dotyczących rozwoju firmy, a także zajmował się prowadzeniem i organizacją szkoleń z zakresu robotyki w środowisku NXT-G oraz NXC i C.
Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym w firmie KreaTech, zajmującej się zajęciami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży m. in. z zakresu robotyki, elektroniki, grafiki komputerowej i druku 3D. Odpowiada za kierunek rozwoju przedsiębiorstwa oraz koordynuje działania wszystkich pracowników. Swoje zdolności analityczne oraz wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystuje w planowaniu kolejnych etapów działalności, stawiając firmie ambitne cele, które konsekwentnie realizuje.
Specjalizuje się w prowadzeniu i organizacji interaktywnych szkoleń oraz pokazów w dziedzinach takich jak robotyka, automatyka, high tech. Posiada szeroką wiedzę na temat wdrażania kreatywnych rozwiązań w oparciu o oczekiwane rezultaty oraz posiadane środki. Tworzy własne programy komputerowe na potrzeby konkretnych projektów, przyspieszające i ułatwiające pracę. Swoimi umiejętnościami i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi, sprzyjając tym samym zwiększeniu kompetencji swojego zespołu.
Dzięki zainteresowaniu wykorzystaniem robotów i innowacyjnymi kierunkami technicznymi, a z drugiej strony strukturą i funkcjonowaniem przedsiębiorstw wykazuje odważne i oryginalne podejście do nowych problemów, dające w efekcie dynamiczne rezultaty. Z chęcią angażuje się w ciekawe inicjatywy wpisujące się w krąg jego zamiłowań.
Marek Grzesik dba o rozwój intelektualny oraz technologiczny młodego pokolenia. Wspomoże to w przyszłości ochronić województwo przed brakiem wykwalifikowanej kadry i utrzymać jego rozwój. Ma nadzieję iż w przyszłości bazując na przekazanej przez niego wiedzy będą tworzyć elitę małopolskiej kadry IT, robotyki i automatyki. Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi oraz udział w projektach unijnych przyczynił się do ekspansji potencjału studentów i ich kariery naukowej.


michal grzybowski

Michał Grzybowski

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej i Europejskiego Centrum Badań Nad Bezpieczeństwem im. George’a C. Marshall’a w Garmisch-Partenkirchen.

Wieloletni pracownik Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Współautor Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. W latach 2014-2015 krajowy punkt kontaktowy dla Państw Członkowskich i Instytucji Unii Europejskiej w obszarze IK. Planista i moderator krajowy ćwiczeń Cyber Europe 2014. Planista ćwiczeń Cyber-EXE Polska 2014 i 2015. Były redaktor biuletynu „CIIP focus” poświęconego ochronie teleinformatycznej.

Z nominacji ambasady USA uczestnik rządowego programu „International Visitor Leadership Program” poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA.

Audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemów Zarządzania Ciągłością Działania. Ekspert Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i BSI Group Polska.


Karol Juszczyk

Ekspert w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej

mkapalka (1)

Michał Kapałka

Wojskowa Akademia Techniczna

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej – Systemy Informatyczne. W swojej pracy naukowej ściśle związany z Instytutem Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki WAT, gdzie zajmuje się dziedziną modelowania i symulacji zachowania tłumu. Prowadząc badania współpracuje z ekspertami z zakresu pożarnictwa i bezpieczeństwa ewakuacji. W swoich publikacjach łączy aspekty teoretycznych modeli formalnych z praktycznym ich wykorzystaniem w konstruowanych autorskich symulatorach.


Bogdan Klimek

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

PawelKorzec_11 (1)

Paweł Korzec

Współzałożyciel i redaktor naczelny strony dlapilota.pl oraz pomysłodawca aplikacji droneradar

slawomir_kosielinski_sandomierz-120x179

Sławomir Kosieliński

Prezes Fundacji Instytut Mikromakro

Historyk, publicysta, zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Od roku 1996 do 2010 dziennikarz tygodnika „Computerworld”. W 2008 r. współtworzył scenariusze rozwojowe Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” – Technologie informacyjne i komunikacyjne. W latach 2009–2010 uczestniczył w projekcie małopolskiego foresight „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020”. Pod jego redakcją ukazał się w grudniu 2010 r. raport końcowy tego projektu. Natomiast w 2012 r. wraz z swoją Fundacją napisał „Scenariusze ochrony zdrowia 2020” na potrzeby projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnianie Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, prowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W 2012 r. brał udział w badaniach potencjału Gdańska w zakresie smart city na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska. W efekcie powstał raport „Potencjał Gdańska w zakresie inteligentnego miasta”. W 2013 r. w ramach współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i jej Akademią Wójta napisał książkę „Energia w gminie. Od grup zakupowych do energetyki obywatelskiej. Przewodnik energetyczny”. Współautor raportów Fundacji Instytut Mikromakro o robotyzacji: „Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo” (2013) oraz „Roboty w przestrzeni publicznej” (2014). Specjalizuje się w zakresie zarządzania państwem za pomocą technik informacyjnych i komunikacyjnych, zamówień publicznych, nowych technologii pobudzających rozwój miast, bezpieczeństwa narodowego oraz planowania strategicznego metodą foresight, a także pozyskiwania społecznej akceptacji na rzecz dronów i robotów. Należy do Komitetu Sterującego Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych. Jest pomysłodawcą i organizatorem m.in. dziewięciu konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” (2004 – 2012), siedmiu konferencji „Państwo w mikro- i makroskali” (2005- 2011), siedmiu Forów Usług Szerokopasmowych (2004- 2010), trzech konferencji „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo” (2013, 2014, 2015). Współtwórca Parady Robotów – Droniady, statycznych i dynamicznych pokazów bezzałogowych statków powietrznych i robotów (2014, 2015), wcześniej zaś pięciu pokazów, treningów i manewrów z zakresu zarządzania kryzysowego (2009 – 2013).


mł. bryg. dr inż, Adam Krasuski

mł. bryg. dr inż, Adam Krasuski

Adiunkt w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego, Politechniki Warszawskiej – Inżynieria Sterowania oraz Politechniki Białostockiej – Informatyka. Opublikował ponad 40 artykułów z zakresu uczenia maszynowego, eksploracji danych, wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem. Był kierownikiem lub uczestnikiem ponad 7 dużych projektów badawczych z zakresu eksploracji danych, wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem. W latach 2002 – 2011 analityk danych w Deutsche Bahn A.G. Profesor wizytujący w Imperial College London oraz zaproszony wykładowca White House Office of Science and Technology USA.


płk WItold Lewandowski Szef Zespół Zwierzchnictwa Organizacyjnego Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN

płk Witold Lewandowski

Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Elektroniki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na kierunku informatyka. W latach 1992–2004 pełnił służbę w jednostkach liniowych. W latach 2003–2004 był uczestnikiem I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji stabilizacyjnej w Iraku. Po powrocie do kraju pracował w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON. Od października 2007 r. pełni służbę w BBN. Obecnie jest szefem Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego Departamentu
Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.


dr Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem

dr Krzysztof Liedel

Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego. Były dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania.


Marek Lisowicz

Marek Lisowicz

Biegły sądowy

Biegły sądowy SO w Gliwicach w zakresie „weryfikacji wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych”, absolwent kursu przewodników psów do wyszukiwania i lokalizacji zapachu zwłok ludzkich w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Bratysławie (Policja Słowacka) oraz eksternistycznego kursu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach CSP Legionowo. Kierownik prac podwodnych, nurek zawodowy, operator systemów nurkowych, ratownik WOPR, GOPR, operator urządzeń geofizycznych wykorzystywanych podczas czynności poszukiwawczych zakończonych wielokrotnie ujawnieniem zwłok ludzkich. Przewodnik dwóch psów specjalistycznych („zwłokowych”) posiadających potwierdzone odnalezienia. Twórca innowacyjnych metod poszukiwania ukrytych zwłok ludzkich, współautor artykułów naukowych dotyczących samobójstw, zaginięć i zabójstw w aspekcie poszukiwania zwłok.


user_654296_5cc4ba_huge

Artur Luzar

Pracownik Wydziału Informatyki i Łączności Szkoły Aspirantow Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Inżynier bezpieczeństwa cywilnego, absolwent Szkoły Głownej Służby Pożarniczej. Pracownik Wydziału. Informatyki i Łączności Szkoły Aspirantow Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Entuzjasta nowych technologii.


Krzysztof Malesa

dr Krzysztof Malesa

Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Specjalista w dziedzinie zarządzania informacją.

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pracuje od 2010 r. Doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa zdobywał w sektorze prywatnym oraz przedsiębiorstwach państwowych. Brał udział w projektach z obszaru zarządzania ryzykiem, pozyskiwania informacji gospodarczej i analizy rynków bałtyckich.

Oprócz zarządzania kryzysowego jego drugą pasją jest językoznawstwo. Jest doktorem nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor Krzysztof Malesa jest autorem publikacji poświęconych modelowaniu przestrzeni w językach bałtyckich oraz tłumaczem przysięgłym języka litewskiego.


tomasz matula

Tomasz Matula

Dyrektor Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa, Orange Polska. CIO Roku 2010

W latach 1996-2004 dyrektor Biura Usług Wewnętrznych w PTK Centertel. W TP od 2004 roku (od 2013 Orange Polska). Rozwinął kluczowe kompetencje informatyczne m.in. bezpieczeństwo ITN, Data Center, cloud computing, zarządzanie usługami IT, zarządzanie infrastrukturą IT. Ukończył Politechnikę Śląską, kierunek Telekomunikacja. W 2002 roku uzyskał Międzynarodowy Dyplom Managementu IFG (MBA) Francuskiego Instytutu Zarządzania, w 2009 ukończył Advanced Management Program IESE Uniwersytetu Nawarra. Zdobył tytuł Lidera Green IT  2009 dla Grupy TP, zajął I miejsce w konkursie CIO Roku 2010.


Łukasz Muchowski

Architekt sieci, Ventus Communications sp. z o.o.

Od ponad 10 lat zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem, utrzymywaniem i optymalizacją środowisk zintegrowanej komunikacji opartych o rozwiązania Cisco Systems w sieciach firmowych oraz operatorów telekomunikacyjnych. Posiada rozległą wiedzę o komponentach budujących sieci komunikacyjne, poczynając od warstwy sieciowej aż po warstwę aplikacyjną. Uczestnik wielu szkoleń, posiadacz wielu certyfikatów w swojej specjalizacji. W trakcie konferencji będzie opowiadał o rozwiązaniu Cisco Instant Connect pozwalającym na integrację sieci radiowych wykorzystywanych przez polskie służby mundurowe z systemami telefonicznymi.


Stanislaw_Mocek

prof. dr hab. Stanisław Mocek

Rektor Collegium Civitas

Współzałożyciel oraz członek zespołu redakcyjnego pism Politicus oraz Polis, redaktor naczelny kwartalnika Animacja Życia Publicznego i rocznika Zoon Politikon. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także laureat nagrody im. Karla Poppera. Autor kilkudziesięciu artykułów, recenzji i raportów opublikowanych w pismach naukowych, a także książek: Moralne podstawy życia politycznego (Warszawa 1997) oraz Dziennikarze po komunizmie (Warszawa 2006). Redaktor opracowania Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, wydanego przez ISP PAN i Collegium Civitas (Warszawa 2005), współredaktor publikacji Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej (wspólnie z Krzysztofem Liedlem, Warszawa 2010).


face20160314

Klaudyna Nowakowska


Tomasz Poręba, Comarch

Tomasz Poręba

Dyrektor konsultingu bezpieczeństwa IT, CA Consulting (grupa Comarch)

Od początku kariery zawodowej związany z grupą Comarch, gdzie przez 5 lat pracował na stanowisku konsultanta bezpieczeństwa uczestnicząc w wielu projektach z zakresu bezpieczeństwa dla klientów sektora finansowego, telekomunikacyjnego oraz publicznego. Od 2014 pracuje w firmie CA Consulting (grupa Comarch), w której kieruje działem konsultingu bezpieczeństwa odpowiedzialnego za sprzedaż rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktur krytycznych oraz bezpieczeństwa fizycznego.


Tomasz Prost, Bird&Bird

Tomasz Prost

Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Bird&Bird

Tomasz Prost jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie lotniczym i wielu innych aspektach związanych z funkcjonowaniem sektora lotnictwa cywilnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, gdzie przez niemalże 11 lat był zatrudniony w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, a następnie w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym. Brał bezpośredni udział w bieżącym zapewnianiu prawidłowej aktywności polskiej administracji lotnictwa cywilnego w procesach prawotwórczych i decyzyjnych Unii Europejskiej. Nieocenione doświadczenie zdobył dzięki uczestnictwu w wielu gremiach o charakterze doradczym, jak również prawodawczo-decyzyjnym działających w ramach Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Wielokrotnie uczestniczył w procesie opracowywania stanowisk polskiego rządu wobec propozycji legislacyjnych UE w dziedzinie lotnictwa cywilnego. W ostatnim czasie był bezpośrednio zaangażowany w aktywność krajowej władzy lotniczej na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju lotnictwa bezzałogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz Podyplomowego Studium Menedżersko-Finansowego w SGH. Ukończył również szereg krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu transportu lotniczego i tematyki związanej z lotnictwem cywilnym.


daniel_prusak_naukowiec_z_agh_laureatem_konkursu_brokerzy_innowacji

dr. inż. Daniel Prusak

Opiekun koła naukowego AGH Racing

Dr inż. Daniel Prusak jest pracownikiem naukowym w Katedrze Robotyki i Mechatroniki na WIMiR. Jego praca naukowa związana jest ściśle z najnowocześniejszymi technologiami z obszaru robotyki, mikrorobotyki, precyzyjnych napędów piezoelektrycznych, systemów sterowania czasu rzeczywistego, a także z szeroko rozumianą mechatroniką. Jest autorem i współautorem m.in. kilkudziesięciu publikacji oraz kilkunastu zgłoszeń patentowych. Wynalazki skonstruowane przez dr. inż. Daniela Prusaka zostały docenione na wielu wystawach, a do najważniejszych wyróżnień, które otrzymał za swoją działalność, należą: trzy medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008, trzy medale na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON – Innowacje 2008, Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2009, a także srebrny medal międzynarodowych targów gdańskich TECHNICON – Innowacje 2010.


15f671e

Michał Przymusiński

Pełnomocnik Rektora Collegium Civitas ds. marketingu i promocji

Michał Przymusiński urodził się 1972 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją animacja kultury. Jest ekspertem nowych mediów, wykładowcą akademickim w Collegium Civitas, gdzie jednocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Marketingu i Promocji. Prowadzi własną działalność doradczą oraz zasiada w zarządzie spółki Crowley Media zajmujacej się obszarem wykorzystania wideo w social media. W latach 2010-2011 zasiadał w radzie nadzorczej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB z ramienia TVP. Jest współtwórcą projektu Internetowego Polskiego Słownika Biograficznego objętego honorowym patronatem Prezydenta RP realizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Pracował dla HBO Polska, Radia Zet tworząc ich pierwsze witryny internetowe. Kierował projektem przebudowy witryny Polskiego BBC w ramach portalu Netii. W latach 2002-2006 kierował Ośrodkiem Nowe Media jako jego pierwszy dyrektor i redaktor naczelny, tworzył zręby obecności TVP w nowych mediach i uczestniczył w pracach zespołu definiującego zakres misji TVP. W latach 2010-2011 piastował stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka iTVP-HD, gdzie m.in. odpowiadał za pracę redakcji, anteny TVP-HD oraz pion technologii.


Radwan Krzysztof

Krzysztof Radwan

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

tomasz romanowski

Tomasz Romanowski

Konsultant Bezpieczeństwa IT w firmie Comarch

poprzednio m.in. pracownik działu ryzyka w firmie UBS oraz dziennikarz w firmie Niebezpiecznik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i AGH, fascynat technik białego wywiadu.


Piotr Rutkowski

Piotr Rutkowski

Wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro

Od roku 1990 prowadzi własną firmę konsultingową rotel, doradzając w sprawach strategii działania na rynkach regulowanych, w oparciu o doświadczenie rozwoju rynku telekomunikacyjnego.
Jest doradcą ds. nowych technologii w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy.

Jest analitykiem rynku i ekspertem w projektach foresightowych. Zajmuje się od wielu lat problematyką współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji celów polityki publicznej, w sprawach zastosowań technologii informacyjnych, bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej. To wynik doświadczeń pracy dla instytucji rządowych i wielu renomowanych światowych firm. Przez kilka kadencji doradzał komisjom sejmowym. Jest jednym z współtwórców systemu prawnego dla sektora telekomunikacji w Polsce. Doświadczenie w sprawach bezpieczeństwa teleinformatycznego wynika z ponad 8 lat pracy jako konsultant i agent dla Omnisec, jednego z najważniejszych światowych autorytetów w sprawach kryptografii dla zastosowań rządowych. W 2009 r. był nominowany do nagrody dziennikarskiej Parlamentu Europejskiego za publikacje o problematyce unijnej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował fizykę, astronomię. Ukończył też studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego w Akademii Obrony Narodowej.


Photo-Ryzenko-small-e1432824298601-300x300 (2)

dr Jakyb Ryzenko

Dyrektor Centrum Informacji Kryzysowej CBK

Jakub Ryzenko jest specjalistą w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej, wykorzystania technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa oraz inżynierii systemowej (zarządzania złożonymi projektami inżynierskimi). W latach 2004-2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej. Od tego czasu aktywnie zaangażowany w promowanie zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Następnie doradca Ministerstwa Gospodarki w obszarze polityki kosmicznej, ekspert polskiej Prezydencji w UE w zakresie wykorzystania nowych technologii i technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa cywilnego, w latach 2011-2013 zaangażowany w proces przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Równolegle od wielu lat zaangażowany w rozwój zastosowań nowych technologii dla bezpieczeństwa, od 2011 roku szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK, inicjator szeregu projektów służących operacyjnemu wykorzystaniu technik satelitarnych dla potrzeb ratownictwa i zarządzania kryzysowego.


dr Błażej Sajduk

dr Błażej Sajduk

Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera

Politolog i historyk myśli politycznej, pracownik Zakładu Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Sekretarz redakcji „Kultury i Polityki” – Zeszytów Naukowych WSE. Koordynator Pionu Merytorycznego Centrum Analiz Energetycznych WSE (2011–2012). Współpracownik Ministerstwa Sprawiedliwości (2012). Opiekun katedry stosunków międzynarodowych w Klubie Jagiellońskim. Autor monografii oraz kilkudziesięciu opracowań, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu współczesnej politologii, stosunków międzynarodowych oraz polskiej myśli politycznej. Zainteresowania badawcze: wymiary etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii, analiza polityczna i filozofia polityki.


Joanna Stojelr.foto (1)

dr Joanna Stojer-Polańska

kryminalistyk

Doktor nauk prawnych, kryminalistyk, wykładowca na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  w Katowicach z zakresu ciemnej liczby przestępstw. Jej praca magisterska była poświęcona narzędziom zbrodni, zaś praca doktorska dotyczyła oddziaływania mediów, szczególnie seriali kryminalnych, na postępowanie karne, czyli tzw. efektu CSI. Autorka artykułów naukowych dotyczących oddziaływania mediów na proces karny, artykułów dotyczących działań sprawców z nietypowym modus operandi i sprawców działających w cyberprzestrzeni, redaktor książki poświęconej samobójstwom..


user_49401_40d051_huge

Paweł Szlachta

Prezes Zarządu, Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET

Absolwent Zarządzania Kulturą i Amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prezes Zarządu ”Stowarzyszenia Twórców i Menedżerów Kultury UNISONO”, członek Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury Miasta Krakowa, członek kapituły nagrody fundacji COMMITMENT TO EUROPE arts & business i Narodowego Banku Polskiego „Sztuka cenniejsza niż złoto”, moderator forum w ramach Kongresu Kultury Polskiej 2009. Pracował m.in. w tematycznym parku rozrywki ”Six Flags Marine World” w Kalifornii, projektował serwisy internetowe, zarządzał redakcją czasopisma, współtworzył telewizję internetową. Prowadzi firmę informatyczną. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów artystycznych.


Trzeciak Grzegorz

Grzegorz Trzeciak

bezzałogowce.pl

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej. Były dowódca eskadry samolotów bezzałogowych. Pilot, operator i instruktor BSP. Jest obecnie konsultantem lotnictwa bezzałogowego. Autor szeregu publikacji związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Wykładowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Redaktor najstarszego w języku polskim portalu poświęconego dronom – www.bezzałogowce.pl.


Łukasz Wilczyński

Łukasz Wilczyński

Prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej

Ekspert i popularyzator badań kosmicznych. Pomysłodawca i organizator European Rover Challenge, największego wydarzenia kosmiczno-robotycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej pomysłodawca i wieloletni rzecznik udziału polskich zespołów studenckich w zawodach URC w Stanach Zjednoczonych. Z wykształcenia historyk (autor publikacji o załogowych misjach eksploracji kosmosu) oraz specjalista ds. PR. Od 2006 roku prezes agencji Planet PR – polskiego oddziału sieci GlobalCom PR Network, działającej w obszarze marketingu i public relations w Polsce i w za granicą. W latach 2008 – 2014 – rzecznik prasowy i europejski koordynator organizacji Mars Society.


face-mwojas

inż. Michał Wojas

Prezes zarządu FlyTech

Pilot UAVO. Jest osobą odpowiedzialną za kontakty z Klientami, to z nim będziecie prowadzić rozmowy. Czuwa także nad systemami spadochronowymi oraz określaniem operacyjnych zasad użytkowania systemów UAV – prawo i przepisy lotnicze, organizacja pracy. Pilot zawodowy.


Krzysztof Wojdyło

Krzysztof Wojdyło

Adwokat, partner kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Odpowiada w kancelarii Wardyński i Wspólnicy za praktykę prawa nowych technologii. Zajmuje się również praktyką postępowań regulacyjnych oraz usług płatniczych.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi elektronicznych instrumentów płatniczych, crowdfundingu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki, obrotu wierzytelnościami i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.

Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Publikuje m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.


Dr. Małgorzata Żmigrodzka

Wykładowca na Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych