Niejednolite stosowanie prawa geodezyjnego w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej znacząco hamuje rozwój rynku systemów bezzałogowych. W niektórych ośrodkach prace fotogrametryczne z dronów...
urban resilience

Jedni mówią o miastach zrównoważonych (sustainable city), drudzy zaś o miastach inteligentnych (smart city). Inni wolą głosić pochwałę miast zielonych (green city) albo miast...
Sejmik bociani

Zapraszamy do udziału w Sejmiku Dronowym - konferencji o wyzwaniach rynku dronowego w świetle Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Obradujemy w Sali pod Kopułą Ministerstwa...

Opisany w naszym raporcie rynek można podzielić pod kątem dominującej działalności: handel, produkcja i usługi, w tym szkolenia. Chociaż wciąż dominuje handel (55% w 2016...
Kluczowe zagadnienia w działalności Fundacji Instytut Mikromakro

To jest osadzony dokument pakietu Microsoft Office obsługiwany przez aplikację Office Online.
Kopter firmy DronaVista.pl

„Na Droniadzie 2016 zaskoczyło mnie słabe ukierunkowanie poszczególnych zespołów na organizację misji, czyli jak efektywnie wykonać zadanie” –zauważa Artur Łaszcz, dyrektor techniczny firmy Kapsch,...