Urban Resilience

Na miasto należy patrzeć holistycznie. Zawirowania na rynku metali szlachetnych daleko w świecie wywołane trzęsieniem ziemi, mogą mieć kolosalne znaczenie dla miasta na drugiej...

Niejednolite stosowanie prawa geodezyjnego w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej znacząco hamuje rozwój rynku systemów bezzałogowych. W niektórych ośrodkach prace fotogrametryczne z dronów...
urban resilience

Jedni mówią o miastach zrównoważonych (sustainable city), drudzy zaś o miastach inteligentnych (smart city). Inni wolą głosić pochwałę miast zielonych (green city) albo miast...
Sejmik bociani

Zapraszamy do udziału w Sejmiku Dronowym - konferencji o wyzwaniach rynku dronowego w świetle Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Obradujemy w Sali pod Kopułą Ministerstwa...

Opisany w naszym raporcie rynek można podzielić pod kątem dominującej działalności: handel, produkcja i usługi, w tym szkolenia. Chociaż wciąż dominuje handel (55% w 2016...
Kluczowe zagadnienia w działalności Fundacji Instytut Mikromakro

To jest osadzony dokument pakietu Microsoft Office obsługiwany przez aplikację Office Online.