droniada logo small

Opis konkurencji1) Demo systemu BSP Zespoły w ramach demo będą prezentowały swoje systemy przed Komisją Konkursową, która sprawdzi przygotowane systemy pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji,...
Schemat konkurencji nr 2

UAS demo  Demo key Score1 UAV detect-sense-avoid capability 102 Endurance 103 Lift 104 Wind resistance 105 Rain resistance 10Max total:50  U-Space delivery - mission scoring   Mission task Score Remarks   1)Beacon (landing platform) detection10   2)Precise landing25   3)Successful package delivery30milestone  ...
Krakow Aviation Club outline

High level goal The purpose of this task is to develop protocol and implementation for avoiding collisions with other aircrafts.Communication layerTwo kind of communication modems...
droniada logo small

Po raz piąty zapraszamy do udziału w Droniadzie – konkursie dla zespołów akademickich w misjach z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji. Skoncentrujemy się...
Formy prowadzenia firm dronowych

Według naszego wstępnego badania na rynku dronowym działa 272 podmiotów gospodarczych, w tym 94 osób prawnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i instytutów...
DJI Mavic z firmy Dilectro sprawdza szczelność murów malborskiego Karwanu.

Założenia Droniady 2018 wymagają ścisłej współpracy między wszystkimi interesariuszami. Słowem, startujące w Droniadzie 2018 zespoły muszą przygotować pod egidą organizatorów, zasady systemu antykolizyjnego i...