Konkursowi akademickiemu towarzyszą sobotnie pokazy dronoidów dla szerokiej publiczności w formie zawodów open: citius, altius, fortius.

CITIUSALTIUSFORTIUS
To wyścig na ćwierć mili (402,33600 metra), w którym jednocześnie startuje po dwóch zawodników. Konkurencję wygrywa ten, którego dronoid w locie autonomicznym najszybciej pokona trasę na zadanej wysokości.Jednocześnie rusza konkurencja na długotrwałość zawisu. Zawodnicy uruchamiają maszyny, wnoszą je na wysokość 5 metrów i zaczynamy liczyć czas, która dłużej utrzyma się w zawisie.Dronoidy mają podnieść na wysokość 5 metrów jak najcięższy ładunek i przelecieć ćwierć mili. Masa startowa maszyny nie może być większa niż 25 kg. Wygrywa ta, które uzyska lepszy stosunek masy własnej do podniesionego ładunku.

 

Logo Olimpiady
Oficjalne logo Olimpiady Droneradar

Oprócz tego Olimpiadzie towarzyszą pokazy dla służb reagowania kryzysowego (strażaków, grup ratownictwa specjalnego, policjantów):

   • dronoidy gaśnicze
   • akcje poszukiwawczo-ratownicze z wykorzystaniem dronów, bikonów i systemów GIS
   • konkurencje akademickie tym razem otwarte dla wszystkich zainteresowanych
   • walki dronów
   • targi dronów