O nas

O nas

ibrkkmm

W ramach programu „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo” prowadzimy publiczną debatę nad wyzwaniami, które niesie rozwój systemów inteligentnych takich jak drony, roboty, bolidy (pojazdy autonomiczne) i systemy analizy informacji (relacje filmowe: 2016, 2015, 2014). Uważamy, że należy zadbać zawczasu o ich społeczną akceptację. W 2016 r. zorganizowaliśmy w kwietniu w Krakowie konferencję o analizie informacji w bezpieczeństwie imprez masowych, w maju na Stadionie Cracovii odbył się – ZAMEK – Zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa, zaś w czerwcu w Aeroklubie Krakowskim po raz kolejny odbyła się Parada Robotów – Droniada 2016. Tym razem przybrała ona formę treningu służb reagowania kryzysowego we współpracy z dronami i robotami w akcjach poszukiwawczych, konkursu dla akademickich kół naukowych oraz pokazu bolidów Formuły Student wokół Stadionu Wisły na krakowskich błoniach. Od początku 2017 r. działamy w partnerstwie z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, placówce badawczej Ministerstwa Rozwoju.

 CELE

  • uzyskać społeczną akceptację rozwoju systemów inteligentnych w Polsce
  • przybliżyć nowe technologie istotne dla idei smart city
  • wesprzeć nowy innowacyjny i konkurencyjny sektor nauki i gospodarki
  • uwypuklić kompetencje służb ratowniczych i przedstawicieli systemu bezpieczeństwa narodowego

Zainteresowane środowiska

  • Operatorzy infrastruktury krytycznej: energetyka, sieci przesyłowe, porty morskie i lotnicze, zakłady chemiczne; spółki kolejowe; drogownictwo; rolnictwo; nauka; przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego;
  • Instytucje państwowe: wojsko, straż graniczna, straż pożarna, policja, straż miejska, służby zarządzania kryzysowego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Lasy Państwowe, parki narodowe.

Drony – roboty – bolidy

Parada Robotów – Droniada 2016 odbyły się w formule treningu służb reagowania kryzysowego we współpracy z dronami, robotami i systemami fuzji informacji oraz konkursu dla zespołów akademickich na terenie Aeroklubu Krakowskiego. Następnie spotkaliśmy się na pokazach bolidów Formuły Student wokół Stadionu Wisły na krakowskich Błoniach. O szczegółowym programie „Pięć żywiołów” informujemy na naszej stronie i na Facebooku. Zapraszamy na kolejne wydarzenia!

W kręgu Internetu Rzeczy

Rok 2017 poświęcamy na popularyzację Internetu Rzeczy wśród samorządowców, menedżerów ds. bezpieczeństwa u gestorów infrastruktury krytycznej, droniarzy, strażaków, policjantów i ratowników medycznych. 20-21 kwietnia debatowaliśmy na konferencji „Pięć żywiołów. Bezpieczeństwo w mieście” (Kraków), 16-18 czerwca zorganizowaliśmy Paradę Robotów Droniadę w Aeroklubie Krakowskim, zaś 7-8 grudnia jedziemy na ZAMEK Zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa na Zamku w Malborku.