Komisja Konkursowa Droniada 2018

Komisja Konkursowa Droniada 2018

Bilski GrzegorzGrzegorz Bilski,
prezes zarządu DronLab,
Przewodniczący Komisji Konkursowej
bryg. Mariusz Feltynowski, CNBOP-PIBbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski,
kierownik Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB,
Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej
Andrzej GontarzAndrzej Gontarz,
wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro,
Sekretarz Komisji Konkursowej
Karol Juszczyk, CNOBP - PIB, członek Komisji KonkursowejKarol Juszczyk,
ekspert Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych CNBOP-PIB,
Sędzia Techniczny
Dariusz WerschnerDariusz Werschner,
prezes zarządu
Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych,
Juror

Rafał Gurtler

Instruktor, Akademia UAV,
Juror

 Filip Sekuła

Instruktor, Akademia UAV,
Juror 

 Sebastian Sienicki 

Instruktor, Akademia UAV,
Juror

Radosław Wasiluk

Instruktor, Akademia UAV,
Juror