W 2017 r. na terenie Aeroklubu Krakowskiego sprawdzimy jak wykorzystać drony i bikony, infrastrukturę internetu rzeczy, w akcjach ratunkowych. Zapraszamy do udziału i wsparcia tego konkursu, który realnie pobudza rozwój rynku i daje argumenty decydentom do inwestycji w narzędzia analizy informacji

Oto jakie zadanie postawimy przed zespołami dronowymi na Paradzie Robotów Droniadzie 2017 w Aeroklubie Krakowskim:

W nocy z piątku na sobotę przez Małopolskę przeszedł niespodziewanie huraganowy wiatr, który w porywach dochodził do 200 km/h. Zmiótł z powierzchni ziemi domostwa w odległości w promieniu do 900 metrów od punktu LAKSTART. Ratownicy medyczni zgodnie z metodą triage oznaczyli 10 ofiar zdarzenia, przy czym do oznakowania wykorzystali bikony. Te urządzenia nadają dookólny sygnał radiowy w technologii Bluetooth 4.0 o promieniu 50 metrów. Bikony: RED – wymagana natychmiastowa ewakuacja; YELLOW – pilna ewakuacja; GREEN – poszkodowany chodzi o własnych siłach – zdalny nadzór), BLACK – zgon, ciało zostanie zabrane po zakończonej akcji ratowania życia.

Ratownicy odnajdowali poszkodowanych w różnych konfiguracjach: leżeli razem, inni w oddali. Ranni oczekiwali, że za chwilę zostaną ewakuowani.

Do akcji wkroczyły zespoły dronowe, by przygotować plan ewakuacji medycznej i ją wesprzeć.

ZAREJESTRUJ SIĘ

regulaminie ujęliśmy to tak:
Zadanie konkursowe 
6.1. Zadaniem Zespołów (tzw. misją) jest wykorzystując system inteligentny: dron + odbiornik bikonów (Gateway) + mapa cyfrowa, wspomóc prowadzenie ewakuacji medycznej 10 osób po ataku huraganowego wiatru w locie autonomicznym i ew. półautonomicznym.

6.2. Na wykonanie zadania zespół ma 30 minut. Składa się nań:

a)      odnaleźć 10 osób i podać ich współrzędne geograficzne, kierując się sygnałami nadawanymi przez bikony, pozostawionymi przez ratowników-medycznych zgodnie z metodą triage;

b)      odebrać nadawane przez bikony w technologii blootooth statusy medyczne: RED (wymagana natychmiastowa ewakuacja); YELLOW (pilna ewakuacja); GREEN (poszkodowany chodzi o własnych siłach – zdalny nadzór), BLACK (zgon, ciało zostanie zabrane po zakończonej akcji ratowania życia) i na tej podstawie przygotować listę kolejności ewakuacji medycznej z zaznaczeniem na mapie, gdzie są ofiary;

c)      sfotografować lub przeprowadzić transmisję na żywo z odnalezienia poszkodowanego oznaczonego bikonem, nadającego dodatkowy kod MIKROMAKRO2017.

6.3. Wygra ten Zespół, który jak najszybciej i jak najdokładniej wykona w pełni zadanie opisane w 6.2, zdobywając największą liczbę punktów.

Konkurs wspierają władze Miasta Krakowa, które podobnie jak rok temu ufundują Nagrodę Pieniężną Prezydenta Miasta, firmy Kontakt.io, Flytech UAV, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Informacji Kryzysowej CBK. Całość organizujemy w partnerstwie z Microsoft Imagine Cup – największym konkursem technologicznym dla startupów na świecie.

—-> Lista zakwalifikowanych zespołów

—-> Regulamin Konkursu

16 – 18 czerwca Parada Robotów Droniada: W piątek i sobotę równolegle do działań lotniczych prowadzimy w Aeroklubie Krakowskim Warsztaty reagowania kryzysowego. Poświęcimy je prezentacji m. in. Internetu Rzeczy w geoinformacji, zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności oraz zastosowaniom technik cloud computing w tym obszarze.

W sobotę przeprowadzimy sam konkurs, natomiast wręczenie nagród zorganizujemy o 11.00 w niedzielę. Rezerwujemy  ją również na ewentualne zmiany klimatyczne, czyli, gdy się nie dało przeprowadzić konkursu wcześniej. UWAGA! KONKURS MA NAJWYŻSZY PRIORYTET. JEŚLI SIĘ OKAŻE, ŻE W PIĄTEK OD RANA JEST ODPOWIEDNIA POGODA, ZAŚ W SOBOTĘ JUŻ NIE, KONKURS ODBĘDZIE SIĘ NIEZWŁOCZNIE.

Zapoznaj się z nasza prezentacją!