Opis konkurencji

      • 1) Demo systemu BSP 

Zespoły w ramach demo będą prezentowały swoje systemy przed Komisją Konkursową, która sprawdzi przygotowane systemy pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji, innowacyjnego podejścia do problemu, jakości wykonania, operacyjności w szerokim spektrum pogodowym (15 minut w deszczu i wietrze rzędu 15 m/s); następnie zweryfikuje funkcjonowanie systemu antykolizyjnego i zasadę działania modułu cargo. Całości ma przyświecać zasada: bezpiecznie i bezobsługowo.

      • 2) Pilna dostawa w U-Space

Drużyny mają dostarczyć w module cargo walcowaty pojemnik (40mm x 100mm, 20 gramów, w środku fiolka z surowicą i strzykawka) do miejsca docelowego (platforma o wymiarach 220×220 cm, oznaczona bikonem w technologii BLE  Bluetooth Low Energy). Fiolka ma zostać dostarczona w obszar platformy w stanie nienaruszonym. Pojazd bezzałogowy ma wrócić do miejsca bazowego i wylądować.

Wyzwanie polega jednoczesnym operowaniu we wspólnej przestrzeni co najmniej trzech zespołów ze swoimi bezzałogowcami. To implementacja zasad U-Space.

Dodatkowymi elementami przestrzeni powietrznej U-Space zrealizowanej na potrzeby zawodów Droniada, będą strefy „No Fly Zone” (geofencing), infrastruktura platform startowych oraz miejsc docelowych misji. Każda z drużyn zostanie nagrodzona za prawidłowe wdrożenie mechanizmu antykolizyjnego oraz za wykonanie zadania z dostarczeniem ładunku w przypisany obszar. Drony mają zrealizować misję w autonomii.

Podsumowując, konkurencja ma charakter misji poszukiwawczo-ratunkowej, ale jednocześnie uczy prowadzenia działań w tzw. Urban Space, sprawdza możliwość bezpiecznego poruszania się dronoidów w trybie autonomicznym wśród innych maszyn i wymusza przygotowanie systemów teleinformatycznych do analizy terenu, reagujących na sygnały radiowe i umożliwiających zostawienie przesyłki oraz powrót do bazy w czasie poniżej 30 minut.

      • 3) Inspekcja infrastruktury liniowej

Badamy stan 10 słupów linii średniego napięcia  15-20 kV o znanych z paszportyzacji współrzędnych geograficznych. Linia ma długość 300 metrów. Wierzchołek słupa w rzeczywistości byłby na wysokości od 14 do 29 metrów, ale w naszym zadaniu płachty z kodami qrt symbolizujące wierzchołki słupów będą leżeć  na skrzynkach/pudłach 0,5 metra nad ziemią. Wymiar płachty: 50×50 cm. Zadanie polega na wykryciu zmiany położenia wierzchołka masztu/masztów po nawałnicy, która zdemolowała linię.

W którą stronę przewrócił się maszt? Ile masztów uległo uszkodzeniu? Jakie są aktualne współrzędne geograficzne wierzchołka masztu? Zadanie należy wykonać w trybie autonomicznym. Tą konkurencję wygra ten, kto zweryfikuje wizualnie (foto/wideo) aktualne położenie wszystkich masztów w czasie poniżej 4 minut i nie przekroczy strefy korytarza technologicznego o szerokości 30 metrów na lewo i 30 metrów na prawo. Zespoły działają na trzech równoległych polach. Położenie masztów na każdym z pól może się różnić. Ilość przewróconych masztów – nie.