Po raz piąty zapraszamy do udziału w Droniadzie – konkursie dla zespołów akademickich w misjach z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji.

(sugerowany termin: między 6 a 9 czerwca 2018 r.)

droniada2018-1W pierwszej konkurencji zawodnicy muszą tak zaprogramować swoje dronoidy, by potrafiły odnaleźć w trybie autonomicznym specjalne platformy konstrukcji firmy Spartaqs o wymiarach 220×220 cm, gdzie mają wylądować, zostawić pakiety medyczne i wrócić do bazy.

Platformy ustawione w odległości między 150 a 600 metrów od startu nadają sygnał radiowy o częstotliwości głównej 969 MHz i pomocniczej 2,4 GHz w promieniu 60 metrów. To zarazem strefa działania bikona wizualnego. Gdy dronoid wleci w tą strefą – o ile trafi do wyznaczonego dla siebie celu, lecąc na określonej zawczasu wysokości (jednocześnie działają trzy zespoły) – platforma zacznie błyskać na zielono, co oznacza pozwolenie na lądowanie. Specyfikację techniczną konkurencji udostępnimy w połowie października 2017 r.

Konkurencja ma charakter misji poszukiwawczo-ratunkowej, ale jednocześnie uczy prowadzenia działań w tzw. Urban Space, sprawdza możliwość bezpiecznego poruszania się dronoidów w trybie autonomicznym wśród innych maszyn i wymusza przygotowanie systemów teleinformatycznych do analizy terenu, reagujących na sygnały radiowe i umożliwiających zostawienie przesyłki oraz powrót do bazy w czasie poniżej 30 minut.

droniada2018-2W drugiej konkurencji, rozgrywanej najlepiej o zmierzchu, stawiamy na wykrywanie zmian (ang. change detection) w infrastrukturze liniowej podczas autonomicznego oblotu. Obszar poszukiwań dzielimy na dwa pola A i B, na których rozkładamy 300. metrowe linie świetlne, stworzone z 30 bikonów świecących w pierwszej fazie na niebiesko.

Startują jednocześnie dwa zespoły. Ich dronoidy mają za zadanie najpierw nauczyć się przebiegu trasy, czyli prawidłowo zidentyfikować po 30 punktów świetlnych. Gdy to zadanie wykonają, lądują, a wówczas losowo wybrane diody zaczynają świecić na czerwono, sygnalizując zmianę. Następuje faza druga, w której należy jak najszybciej wykryć zmiany (tj. czerwone diody) w trybie autonomicznym.

Konkurencja wymusza przygotowanie systemu teleinformatycznego, który poradzi sobie z autonomicznym prowadzeniem maszyny wzdłuż punktów świetlnych, a następnie z wykryciem i zasygnalizowaniem zmian. Wymaga to odpowiedniego oprogramowania kamery pokładowej lub przygotowania innego czujnika.

droniada2018-3Olimpiada Dronowa

Konkursowi akademickiemu towarzyszą pokazy dronoidów dla szerokiej publiczności w formie zawodów open: citius, altius, fortius.

CITIUSALTIUSFORTIUS
To wyścig na ćwierć mili (402,33600 metra), w którym jednocześnie startuje po dwóch zawodników. Konkurencję wygrywa ten, którego dronoid w locie autonomicznym najszybciej pokona trasę na zadanej wysokości.Jednocześnie rusza konkurencja na długotrwałość zawisu. Zawodnicy uruchamiają maszyny, wnoszą je na wysokość 5 metrów i zaczynamy liczyć czas, która dłużej utrzyma się w zawisie.Dronoidy mają podnieść na wysokość 5 metrów jak najcięższy ładunek i przelecieć ćwierć mili. Masa startowa maszyny nie może być większa niż 25 kg. Wygrywa ta, które uzyska lepszy stosunek masy własnej do podniesionego ładunku.

Oprócz tego Olimpiadzie towarzyszą pokazy dla służb reagowania kryzysowego (strażaków, grup ratownictwa specjalnego, policjantów):

 • dronoidy gaśnicze
 • akcje poszukiwawczo-ratownicze z wykorzystaniem dronów, bikonów i systemów GIS
 • konkurencje akademickie tym razem otwarte dla wszystkich zainteresowanych
 • walki dronów
 • targi dronów

TERMINARZ

 • 16.10.2017 – publikacja regulaminu + zaproszenie do zawodów
 • 16.10.2017 – powstanie strony droniada.pl plus media społecznościowe
 • 30.03.2018 – termin nadsyłania zgłoszeń wraz z przedstawieniem prezentacji (prezentacja nie dotyczy kategorii OPEN)
 • 05.04.2018 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych LEVEL 1
 • 27.04.2018 – termin wniesienia opłaty startowej
 • Dla wszystkich zakwalifikowanych w kategorii akademickiej:  Po wpłacie otrzymują grant w postaci możliwości wydruku elementów na drukarkach 3D
 • 04.05.2018 – ogłoszenia szczegółowych zasad punktacji w konkursach

IMPREZA 6-7-8 czerwca 2018 lub 6-7-8-9 czerwca 2018

PIERWSZY DZIEŃ

 • Wskazujemy że drony mają lecieć przy zmiennej pogodzie, np. lekki deszcz, wiatr etc. Decyzje o zawieszeniu lub przesunięciu konkursów ze względu na warunki atmosferyczne lub inne uwarunkowania podejmuje Organizator.
 • Dzień techniczny, eliminacje LEVEL 2
 • Uczestnicy demonstrują wykonany system – hardware, software
 • Ważenie dronów, dostają certyfikat dopuszczenia, naklejka
 • Ci co nie przejdą, w kolejnym dniu rano – dogrywka LEVEL 2

KONKURS AKADEMICKI NR 1 – TEORETYCZNY dla tych, którzy uzyskali LEVEL 2

 • Uczestnicy mają określony czas np. 10-15 minut na przedstawienia swoich osiągnięć, technologii, rozwiązań
 • Wskazują na to co zrobili i jak, maja się wykazać wiedzą i samodzielnością
 • Komisja Konkursowa zadaje pytania merytoryczne
 • Uczestnicy mają obronić swoje konstrukcje i ich funkcjonalność
 • Określają dodatkowo w jakim budżecie to wykonali (element informacyjny o potencjale / $)

DRUGI DZIEŃ

KONKURS AKADEMICKI NR 2

 • Rozmieszczone są 3 platformy z bikonami
 • Losowanie platform i kolejności startów
 • Równolegle startują 3 zespoły
 • CEL: odnaleźć swoją (wylosowaną) platformę, wylądować, zostawić na platformie pakiet medyczny i powrót na start
 • Zespoły Lecą nad cel – 3 zespoły równocześnie
 • Podajemy częstotliwość bikona
 • Strefa włączenia bikona wizualnego (radiowy jest ciągle w zadanych periodach, np minutę działa, trzy minuty nie)
 • Jak wlecą w strefę lądowania, dron sparuje się z platformą i w trybie autonomicznym dron ma wylądować
 • Dronoid nadlatuje nad swój cel – Platforma musi błyskać na zielono (czerwony kolor oznacza błędne wybranie celu przez uczestnika)
 • Kryteria konkursu:
  • Ukończenie misji w całości